Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Badehus og likstue

På baksiden av hovedbygningen lår en gårdsplass,  som ble rammet inn av sidefløyene og en bakbygning. Den opprinnelige bakbygningen inneholdt den såkalte «Badeindretningen» og «Ligstuen»

Les mer

Strikket underskjørt av beboer på St. Jørgens Hospital

Boliger for ansatte

Foran hovedbygningen, ut mot gaten, ligger fremdeles i dag  to mindre bygninger på hver side av inngangsporten til stiftelsen. Disse var opprinnelig boliger for ansatte, eller “funksjonærboliger” som de ble omtalt som.

Les mer

Altertavle, St. Jørgens Hospital

Hage

Pleiestiftelsens eiendom var på omtrent 20 mål, og alt ble planlagt som «Have og Spadsergange for de Syge». Beliggenheten gjør at det er mye vind her, så det ble plantet trær og busker for å gi ly, samt skygge.

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Hovedbygningen

Da Pleiestiftelsen sto ferdig i 1857 var den Norges største trebygning, med over 7000 kvadratmeter fordelt på to fulle etasjer med loft over og kjeller under. Bygningene ble tegnet av stadskonduktør Hans Hansen Kaas og ble oppført i sveitserstil.

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Latriner

Latrinebygningene lå som to fløyer på baksiden av bakbygningen. På tegninger kan man se at det er inntegnet  8 priveter i hver av latrinebygningen. Merkelig nok er det også påtegnet et urinal på det som ligger nærmest kvinnenes fløy.

Les mer

All Rights Reserved