Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Arbeidsvirksomhet for beboerne

I likhet med mange andre institusjoner sørget stiftelsen for å sysselsette beboerne etter evne og krefter. Alle var pliktige til å utføre det arbeidet de ble pålagt, etter vurderinger av deres «Helbredstilstand».

Les mer

Strikket underskjørt av beboer på St. Jørgens Hospital

Hverdagsliv på Pleiestiftelsen

På Pleiestiftelsen har beboere og ansatte delt mange av døgnets timer. Mange av de ansatte bodde her, og arbeidsdagene var nok ofte lange og travle. For beboerne kunne nok de mange hverdagene noen ganger bli avbrutt av ærender i byen eller besøk, og en sjelden gang en reise hjem til familien noen uker, men for det meste var de nok fulle av faste rutiner. 

Les mer

Altertavle, St. Jørgens Hospital

Kjøkken og bespisning

Kjøkkenet lå i kjelleren og ble beskrevet som lyst og rommelig. Rom for matvarer, eller «Victualier» som man sa, samt for brensel fantes rett ved siden av. Kjøkkenet hadde en dampkjele som ble brukt når man kokte maten i store kobberkjeler.

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Pleiestiftelsens skole

Det fantes egne skoler både på Pleiestiftelsen og Lungegårdshospitalet for barna som var innlagt. Pleiestiftelsen åpnet i 1857, og skolen var i drift fra 1. januar 1858. Det er ikke så mye vi vet om skolen på Pleiestiftelsen, men litt er det mulig å lese ut fra den bevarte skoleprotokollen.

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Rampestreker og husarrest

Vi vet lite om hvordan det faktisk var å være barn på hospitalene, men skoleprotokollene gir et lite innblikk i deler av de innlagte barnas hverdag. Noen anmerkninger i Pleiestiftelsens skoleprotokoll gir oss et lite glimt inn i deres liv.

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Pasientrommene

I en innberetning fra Pleiestiftelsen i 1860 beskrives inventaret på hvert av pasientrommene, eller “Sygestuerne” som de omtales som. Sengene var av jern med madrasser av ålegress. Dette er en plante som lever i grunt sjøvann mange steder, og som tradisjonelt har vært brukt til både isolasjon og stopping av møbler og madrasser.

Les mer

All Rights Reserved