St. Jørgens Hospital var i drift siden tidlig på 1400-tallet og helt fram til 1946. I dag er hospitalsanlegget som ble gjenoppbygd etter en stor bybrann i 1702 både et fredet kulturminne og et museum. Siden 1970 har Lepramuseet tematisert utviklingen innen forståelse av sykdommen og det offentliges rolle med å bekjempe den. Museet har også en viktig oppgave i å ta vare på disse unike bygningene og formidle historien til alle de som har bodd på St. Jørgen

Når du åpner modellen av St. Jørgens Hospital kan du besøke tre ulike områder i tre ulike modeller:
Utendørs modell av St. Jørgen med alle bygningene
St. Jørgen kirken
Hovedbygningen med utstillinger

Vi vil takke Bergen byarkiv, Statsarkivet i Bergen, Universitetsmuseet i Bergen, Billedsamlingen/Universitetsbiblioteket i Bergen og Hagströmerbiblioteket ved Karolinska Institutet i Stockholm for muligheten til å vise rom der fotografier, tegninger eller annet materiale er gjengitt i museets basisutstilling, og for tillatelse til å vise historiske foto i modellen.

Velkommen inn på St. Jørgens Hospital:

All Rights Reserved