Bergen har hatt tre leprahospitaler etter middelalderen. St. Jørgens Hospital i Marken er det eldste. Det ble etablert allerede på begynnelsen av 1400-tallet, men alle bygningene som er bevart i dag er fra etter den store bybrannen i 1702. På midten av 1800-tallet ble to statlige hospitaler etablert på Kalfaret like utenfor byporten. Lungegårdshospitalet åpnet i 1849, og var ment som en forsknings- og behandlingsinstitusjon. Like ved lå Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1, som sto ferdig og tok imot de første pasientene i 1857. 

St. Jørgens Hospital

I bydelen Marken i Bergen ligger byens eldste leprahospital. St. Jørgens Hospital ble etablert tidlig på 1400-tallet, men de ti små og store bygningene som finnes her i dag er bygd opp etter den store bybrannen i Bergen i 1702. Etter hvert ble hospitalet i hovedsak et hjem for mennesker med lepra, men lenge kunne også andre syke og pleietrengende søke om plass her. De siste beboerne gikk bort i 1946, etter å ha levd her i over 50 år. I dag huser det gamle hospitalet Lepramuseet, som holder åpent i sommermånedene.

LES MER

Pleiestiftelsen

Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1 sto ferdig og tok imot de første pasientene i 1857. Den store trebygningen lå like i nærheten av Lungegårdshospitalet som var reist få år tidligere og hadde plass til 280 pasienter. Den første tiden var dette en institusjon som primært var ment for pleie, men etter hvert ble det drevet behandlingsforsøk også her, og i 1895 ble laboratoriet flyttet hit fra Lungegårdshospitalet. Virksomheten ble i hovedsak nedlagt i 1957, men noen få beboere ble værende her til 1973.

LES MER

Lungegårdshospitalet

Lungegårdshospitalet er kanskje det minst kjente av Bergens tre leprahospitaler. Hospitalet åpnet i oktober 1849, men måtte gjenoppbygges etter en brann i 1853. De fleste pasientene hadde lepra, men sykehuset skulle også ta imot pasienter med syfilis og ulike hudsykdommer. Lungegårdshospitalet var et forskningssykehus for lepra frem til 1895. Etter all sannsynlighet var det på laboratoriet her at Gerhard Armauer Hansen identifiserte leprabakterien en februarkveld i 1873.

LES MER

All Rights Reserved