Tekst om materielle gjenstander…

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid BækkenFire bucket

Brannbøtter i lær var vanlige på 1700-tallet. Det er bevart flere av dem fra St. Jørgen, påmalt hospitalets navn og ofte med nummer eller årstall. Noen er høye og smale og ranke, andre litt mer lubne og skjeve. 

Les mer

Strikket underskjørt av beboer på St. Jørgens HospitalMessehagel

Kirkelige tekstiler har ofte en symboltung utforming i farge, form og motiv. Denne messehagelen fra St. Jørgen kirke er laget av rød fløyel og har et bredt gullbånd langs kantene.

Les mer

Altertavle, St. Jørgens HospitalAltertavlen

De første gudstjenestene i den nåværende St. Jørgen kirke ble holdt i 1707, men kirken hadde ingen altertavle før i 1733. Tavlen ble bestilt året før, etter at Peter Reimann hadde skjenket 50 riksdaler til arbeidet. 

Les mer

Donasjonsblokk til St. Jørgens HospitalKollekt

Blokken er en stor kollektbøsse, kassen er ca 105 cm høy og 65 cm bred. Den er laget av furu og består av to rom. Det øverste rommet er for mynter, og en kan se spaltene for dette på toppen av lokket. Denne øverste delen har det kun vært mulig å låse opp med tre separate nøkler. Antagelig har  tre personer hatt hver sin nøkkel slik at de måtte åpne kassen i fellesskap. Det nederste rommet er større og har en dør med lås. Noen mener at dette kan ha vært brukt til å sette igjen kollekt i form av mat, men dette er usikkert. 

Les mer

Kollektbøsse fra St. Jørgens HospitalKollektbøsse

På denne kollektbøssen er det inngravert Hospitalets Børse 1778. Dette er en av to bøsser i kobber som finnes i museets samlinger. 

For en institusjon som var i drift i mange hundre år har den økonomiske situasjonen og inntektskildene naturlig nok variert, men fra gammelt av og til langt fram i tid var stiftelsen St. Jørgens Hospital mottaker av gaver og donasjoner.

Les mer

Koppesett til årelating

På et av de små rommene på St. Jørgens Hospital står det et koppesett, et treskrin med glasskopper og et såkalt skarifikasjonsapparat. Dette ble brukt til å lage små snitt i huden, og deretter ble koppene satt over sårene for å suge ut blod. Vi vet ikke så mye om opprinnelsen til denne gjenstanden – kanskje har dette skrinet i sin tid blitt brukt på St. Jørgen, eller kanskje har det opprinnelig befunnet seg et annet sted og blitt hentet hit som en del av en miljøutstilling da Lepramuseet åpnet i 1970. 

Les mer

Donasjonsblokk til St. Jørgens HospitalKollekt

Blokken er en stor kollektbøsse, kassen er ca 105 cm høy og 65 cm bred. Den er laget av furu og består av to rom. Det øverste rommet er for mynter, og en kan se spaltene for dette på toppen av lokket. Denne øverste delen har det kun vært mulig å låse opp med tre separate nøkler. Antagelig har  tre personer hatt hver sin nøkkel slik at de måtte åpne kassen i fellesskap. Det nederste rommet er større og har en dør med lås. Noen mener at dette kan ha vært brukt til å sette igjen kollekt i form av mat, men dette er usikkert. 

Les mer

Donasjonsblokk til St. Jørgens HospitalKollekt

Blokken er en stor kollektbøsse, kassen er ca 105 cm høy og 65 cm bred. Den er laget av furu og består av to rom. Det øverste rommet er for mynter, og en kan se spaltene for dette på toppen av lokket. Denne øverste delen har det kun vært mulig å låse opp med tre separate nøkler. Antagelig har  tre personer hatt hver sin nøkkel slik at de måtte åpne kassen i fellesskap. Det nederste rommet er større og har en dør med lås. Noen mener at dette kan ha vært brukt til å sette igjen kollekt i form av mat, men dette er usikkert. 

Les mer

Gjenstander fra St. Jørgens Hospital

Leprosy Museum St Jørgens HospitalGenerell tekst om disse gjenstandene

Kollektbøsse fra St. Jørgens HospitalKollektbøsse

På denne kollektbøssen er det inngravert Hospitalets Børse 1778. Dette er en av to bøsser i kobber som finnes i museets samlinger. 

For en institusjon som var i drift i mange hundre år har den økonomiske situasjonen og inntektskildene naturlig nok variert, men fra gammelt av og til langt fram i tid var stiftelsen St. Jørgens Hospital mottaker av gaver og donasjoner.

Les mer

Kollektbøsse fra St. Jørgens HospitalKollektbøsse

På denne kollektbøssen er det inngravert Hospitalets Børse 1778. Dette er en av to bøsser i kobber som finnes i museets samlinger. 

For en institusjon som var i drift i mange hundre år har den økonomiske situasjonen og inntektskildene naturlig nok variert, men fra gammelt av og til langt fram i tid var stiftelsen St. Jørgens Hospital mottaker av gaver og donasjoner.

Les mer

Kollektbøsse fra St. Jørgens HospitalKollektbøsse

På denne kollektbøssen er det inngravert Hospitalets Børse 1778. Dette er en av to bøsser i kobber som finnes i museets samlinger. 

For en institusjon som var i drift i mange hundre år har den økonomiske situasjonen og inntektskildene naturlig nok variert, men fra gammelt av og til langt fram i tid var stiftelsen St. Jørgens Hospital mottaker av gaver og donasjoner.

Les mer

Kollektbøsse fra St. Jørgens HospitalKollektbøsse

På denne kollektbøssen er det inngravert Hospitalets Børse 1778. Dette er en av to bøsser i kobber som finnes i museets samlinger. 

For en institusjon som var i drift i mange hundre år har den økonomiske situasjonen og inntektskildene naturlig nok variert, men fra gammelt av og til langt fram i tid var stiftelsen St. Jørgens Hospital mottaker av gaver og donasjoner.

Les mer

All Rights Reserved