Oppdagelsen av leprabakterien 150 år

I 1873 identifiserte bergenslegen Gerhard Armauer Hansens leprabakterien. Dette representerte et internasjonalt gjennombrudd, ikke bare for lepraforskningen, men innen medisin generelt.

Utstillingen forteller om oppdagelsen, de vitenskapelige nyvinningene som gjorde den mulig, og hva den nye kunnskapen førte med seg.  

Her kan du oppleve utstillingen digitalt i 3D:

All Rights Reserved