Virtuell modell av Armauer Hansens minnerom

Armauer Hansens minnerom åpnet i 1962 i et av de tidligere sykeværelsene og deler av korridoren på Pleiestiftelsen som ble innredet som laboratorium og bibliotek i 1895. I tillegg til det utstyret som allerede fantes på laboratoriet og biblioteket, og som hadde vært brukt av flere leger som forsket på lepra, ble det samlet inn en rekke gjenstander: Hansens viktigste vitenskapelige arbeider, utmerkelser og personlige gjenstander, samt dokumenter og korrespondanse i tilknytning til den andre internasjonale leprakongressen som ble holdt i Bergen i 1909.

Gjenstandene på minnerommet eies og forvaltes av stiftelsen De medisinsk-historiske samlinger i Bergen.

I tillegg til laboratoriet og biblioteket som ligger i 2. etasje kan du se gangen utenfor laboratoriet og trappegangen nede i 1. etasje.

All Rights Reserved