St. Jørgens Hospital

St. Jørgens Hospital var i drift fra tidlig på 1400-tallet og helt fram til 1946. I dag er hospitalsanlegget som ble gjenoppbygd etter en stor bybrann i 1702 både et fredet kulturminne og et museum. Siden 1970 har Lepramuseet tematisert utviklingen innen forståelse av sykdommen og det offentliges rolle med å bekjempe den. Museet har også en viktig oppgave i å ta vare på disse unike bygningene og formidle historien til alle de som har bodd på St. Jørgen.

Når du åpner modellen av St. Jørgens Hospital kan du veksle mellom ulike modeller og besøke tre ulike områder:
Utendørs modell av St. Jørgen med alle bygningene
St. Jørgen kirke
Hovedbygningen med utstillinger

Jubileumsutstilling: Oppdagelsen av leprabakterien 150 år

I 1873 identifiserte bergenslegen Gerhard Armauer Hansens leprabasillen. Dette representerte et internasjonalt gjennombrudd, ikke bare for lepraforskningen, men innen medisin generelt. I utstillingen tematiseres oppdagelsen, de vitenskapelige nyvinningene som gjorde den mulig, og hva den nye kunnskapen førte med seg.  Her kan du oppleve utstillingen digitalt i 3D:

Armauer Hansens Minnerom på Pleiestiftelsen

Armauer Hansens Minnerom åpnet i 1962 i et av de tidligere sykeværelsene og deler av korridoren i Pleiestiftelsens sørfløy som ble innredet som laboratorium og bibliotek i 1895. I tillegg til det utstyret som allerede fantes på laboratoriet og biblioteket, som altså hadde vært brukt av flere leger som forsket på lepra, ble det samlet inn en rekke gjenstander i tilknytning til Hansen og hans forskning: Hans viktigste vitenskapelige arbeider, utmerkelser og personlige gjenstander, samt dokumenter og korrespondanse i tilknytning til den andre internasjonale leprakongressen som ble holdt i Bergen i 1909.

All Rights Reserved