Altertavlen i St. Jørgen kirke

De første gudstjenestene i den nåværende St. Jørgen kirke ble holdt i 1707, men kirken hadde ingen altertavle før i 1733. Tavlen ble bestilt året før, etter at Peter Reimann hadde skjenket 50 riksdaler til arbeidet. 

Altertavlen, med malerier og skulpturer, er laget av snekkeren Michel Wedel, billedhuggeren Georg Schauer og maleren Sigismund Wagner.  Kontrakten mellom de tre anerkjente håndverkerne og forstanderen ved hospitalet, Claus Warwich, er faktisk bevart. I avtalen blir altertavlens størrelse, utforming og dekor bestemt, kvaliteten på arbeidet blir definert, og prisen for arbeidet avtalt. 

Tavlen er senbarokk og har syv utskårne figurer. Foran søylene ses “Troen” med kors og bok til høyre og “Kjærligheten” med flammende hjerte til venstre. Om du har et godt øye for detaljer vil du kanskje legge merke til at den personifiserte troen har mistet boken hun skulle holdt i hånden. Den kan sees på eldre fotografier, men når og hvordan den forsvant vet vi ikke.

Det største maleriet forestiller fortellingen fra Lukasevangeliet der Jesus helbreder de ti spedalske. Under bildet står teksten:
“Mit synde-Oppfer Jesu Blod, Jeg her ved Herrens Altarfod,
til lægedom vil samle op, for min Speedalsche Siel og Krop.”

Det var nok ikke mye legedom å finne for de hundrevis av syke som har sittet på benkene i kirken og latt øynene hvile på denne altertavlen. Forhåpentligvis har de likevel funnet trøst i sin tro og i fellesskapet i kirken og på hospitalet.

På eldre foto kan man se at altertavlen har vært overmalt i gule nyanser, men etter en restaurering i 1936-37 fremstår den igjen mer som den må ha sett ut på 1700-tallet.
Foto: O. Espevoll, 1930. Riksantikvaren.

All Rights Reserved