Andre arkiver som er del av lepraarkivene

I tillegg til arkivene etter de ulike hospitalene i Bergen og embetet som overlege for den spedalske sykdom, finnes noen andre mindre arkiver tilknyttet leprahistorien. 

Kirkebok fra Reitgjerdet pleiestiftelse.
Arkivverket, Trondheim.

Fra Reknes og Reitgjerdet pleiestiftelser er det bevart enkelte pasientprotokoller, medikamentprotokoller og noe materiale i tilknytning til regnskap og administrasjon.

Etter den andre internasjonale leprakongressen i 1909 ble det opprettet et eget leprakonferansefond av innsamlede midler fra private givere som ikke ble brukt, da de statlige tilskuddene ble store nok til å dekke konferansens utgifter. Fondet ble opprettet for å gi tilskudd til deltakelse på internasjonale leprakonferanser, og det  eksisterte frem til 1973. Fondets arkiv inneholder en møtebok, en journal og noe korrespondanse, herunder søknader om støtte.

I anledning 100-årsmarkeringen av oppdagelsen av leprabakterien ble det holdt en internasjonal leprakonferanse i Bergen i 1973. Det finnes et lite arkiv etter denne konferansen, som i første rekke inneholder alle foredragene som ble holdt på konferansen. I tillegg finnes det avisutklipp, program, invitasjoner, foto m.m.

Dette er noen eksempler på annet materiale som finnes knyttet til norsk leprahistorie. I tillegg finnes det blant annet samlinger av foto, bøker og deler av arkivmaterialet etter Kommisjonen for vårsildfiskets medisinalfond. 

All Rights Reserved