Arkivet etter Lungegårdshospitalet

Lungegårdshospitalet var et forsknings- og behandlingssykehus, med en kuravdeling og en pleieavdeling. Hospitalet ble tatt i bruk i 1849 og lagt ned i 1897. Arkivmaterialet etter hospitalet finnes dels på Statsarkivet i Bergen, dels på Bergen byarkiv. 

Ansøkningsprotokollene viser alle som har søkt om plass på hospitalet.
Arkivverket, Bergen.

I arkivet etter hospitalet finnes dokumentasjon for møtebøker, kopibok, journal og saksarkiv for hospitalets direksjon. I tillegg finnes annet administrativt materiale som mer generelle kopibøker, journaler og saksarkiv. Enkelte av kopibøkene var knyttet til kasserer, forvalter og forstander. Det finnes også noe pasientopplysninger i dette materialet.

Dokumentasjon om pasientene finnes i hovedsak i form av ansøksningsprotokoller, innkomstprotokoller, av- og tilgangslister, samt sykejournaler. Det finnes også dokumentasjon om beboernes arbeid, som arbeidsjournaler, arbeidsprotokoller og kassabøker for arbeidspenger. 

Arkivet inneholder regnskapsmateriale i form av protokoller og hovedbøker, samt kontobøker og kassabøker. Det finnes ikke regnskapsmateriale tilbake til hospitalets begynnelse, det eldste bevarte materialet er fra 1860-tallet.

I arkivet finnes dessuten inventaroversikter, kost- og bekledningsprotokoller, værobservasjonsprotokoller, samt en skoleprotokoll for barna som gikk på Lungegårdshospitalets skole. I arkivet finnes også Danielssen og Boecks fargeatlas, samt noe materiale etter Daniel C. Danielssen.

Pasientprotokoll 1867-68.
Bergen byarkiv.
En arbeidsprotokoll som viser produksjon for kunder som leverte inn materiale til Lungegårdshospitalet.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
I forvalterens kopibok kan man finne en rekke ulike opplysninger om driften ved hospitalet, som de ulike stillingene på hospitalet og hva som ble utbetalt i lønn.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
Hovedboken i regnskapet forteller også om midler brukt til «De Syges Adspredelse». Det går mest i god mat og drikke, som brød, ost, øl og brus, epler og «Chokolade», men også tobakk og «leie af Dampskib».
Arkivverket, Bergen.
Instruks for husholdersken ved Lungegårdshospitalet. Slike instrukser for de ulike stillingene finnes i arkivene etter alle leprahospitalene.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.

All Rights Reserved