Arkivet etter Pleiestiftelsen No.1

Pleiestiftelsen No. 1 i Bergen ble tatt i bruk i 1857, og hadde plass til 280 pasienter. Arkivet etter Pleiestiftelsen oppbevares i hovedsak på Statsarkivet i Bergen, men det finnes også noe materiale på Bergen byarkiv. 

Anvisningprotokoll, Pleiestiftelsen.
Arkivverket, Bergen.

Arkivet etter Pleiestiftelsen inneholder dokumentasjon om driften av hospitalet. Kopibøker, journaler og saksarkivet forteller om den administrative virksomheten. Det finnes egne kopibøker for blant andre forvalteren og kassereren, og egne journaler for forstanderen og forvalteren. Dessuten finnes det møtebok, kopibøker og journal for tilsynskomiteen for hospitalet.

Dokumentasjon om beboerne finnes i ulike protokoller, som i ansøkningsprotokollene, innleggelses- og adkomstprotokoller, og en av- og tilgangsliste. I tillegg er det bevart  pasientfortegnelser med en kort sykehistorikk. Det finnes også bekledningsprotokoller for beboerne, og arbeidsprotokoller, som forteller om det arbeidet de gjorde. Dessuten finnes det en egen skoleprotokoll, siden Pleiestiftelsen drev skole for barna som bodde der. 

En stor del av arkivet består av regnskap. Det finnes blant annet kassabøker, anvisningsprotokoller, hovedbøker, kassaregnskap, regnskapsprotokoller, innkjøpsmemorialer og noe lønnsdokumentasjon. Enkelte protokoller finnes fra starten i 1857, mens andre er fra senere perioder, og noe bare fra kortere perioder. 

Ut over dette finnes det en rekke ulike protokoller, blant annet inventarfortegnelser, instrumentfortegnelser, dyreforsøksprotokoller, en bibliotektsprotokoll, oversikt over proviantinnkjøp, spiselister og protokoll for værobservasjoner. Fra perioden 1857-1888 finnes en protokoll med håndskrevne årsberetninger.

Pasientfortegnelse med kort sykehistorikk.
Arkivverket, Bergen.
En av bekledningsprotokollene, der man kan se hvilke klær den enkelte beboer fikk utdelt under oppholdet på Pleiestiftelsen.
Arkivverket, Bergen.
En del av arkivmaterialet er brev med søknader eller forespørsler om innleggelse. Her er det distriktslegen i Gildeskål som henvender seg på vegne av en som har søkt, og som nå «går og venter på meddelelse, om han kan komme ind på Deres stiftelse». Distriktslege Bertnes ber nå «godhesfuldt» om et snarlig svar.
Arkivverket, Bergen.
I regnskapet finnes det også lister over beboere som har fått «Ekstramelk».
Arkivverket, Bergen.
Anvisningprotokoll for perioden 1893-1908. Her ser man notert daglige utgifter, blant annet til arbeid som f.eks. «14 dage linnedsvask», eller til mat og drikke som kjøtt og «Thebrød til St. Hans». Av mer spesielle innførsler er betaling til det tyske firmaet Seibert for reparasjon av et mikroskop, og til Henrich Bucher for tegning av preparater.
Arkivverket, Bergen.
I en inventarfortegnelse fra 1873 kan man blant annet se 164 spyttebakker av jern, 46 speil, 11 spader og 299 spiseskjeer.
Arkivverket, Bergen.
All Rights Reserved