Augustinius og signaturene på St. Jørgen

Flere steder på St. Jørgens Hospital finnes det signaturer etter de som har gjort malearbeid på hospitalet på slutten av 1800- og tidlig på 1900-tallet. De er fascinerende spor etter arbeidet som har vært gjort.

På tømmerveggene i gangen som fører inn til hagen finner vi både farger og signaturer, som et lite fargearkiv fra hospitalets historie. De grønne fargene er nok brukt på fasadene mot gårdsplassen og okerfargene på baksiden, slik som i dag. Hvitfargen er trolig fra maling av kirken, som er hvit mot gaten. Den eldste signaturen (uten farge) er fra 1888, de siste fra 1930-tallet. Er det tilfeldige fargeklatter, eller bevisst avsatte fargeprøver for å dokumentere fargen som var brukt og når? Var det kanskje slik at en begynte og så fulgte andre etter? Det vet vi ikke, og ingen vet heller hvem de var – O.P., R.I., E.V., Ø.S og alle de andre.

På bjelkene rundt kirkeklokken øverst i hospitalskirkens tårn finnes flere signaturer, med navn, initialer og årstall. Han som signerte A. Søvig på en av bjelkene der oppe i 1867 viste seg å hete Augustinus. Da Augustinus Hjort Søvig malte sin signatur var han 19 år gammel, og hadde antagelig malt kirken og/eller tårnet. I folketellingen fra 1870 er han den eneste Søvig i Bergen med et fornavn som begynner på A, og han var malersvenn. Senere ble han malermester. Han var sønn av skomakermester Søren Søvig, og bodde ikke langt unna, i Marken 14 (rode 18, nr, 80), sammen med foreldrene og en bror. Kanskje gikk han i lære hos sin eldre bror Theodor Søvig, som var malermester, og bodde i Grønnevollen i Marken.

Augustinus giftet seg i 1874 med Madsine Andrine, og de fikk flere barn. Familien vekslet mellom å bo for seg selv og å bo sammen med foreldrene hans i Marken. Kanskje var det vanskelig å livnære seg som maler i Bergen, for til slutt forlot han og familien byen, og emigrerte til Amerika sommeren 1887. Men fortsatt finnes det altså et lite spor etter ham i hjembyen – på en bjelke øverst i kirketårnet på St. Jørgen.

I fjøsgangen inn til bakhagen finnes en rekke fargefelt med signaturer, den eldste fra 1888.
Foto: Ingfrid Bækken.
Detaljer fra tømmervegg med signaturer og farger.
Augustinus Søvig signerte A. Søvig på en av bjelkene i kirketårnet i 1867.
Folketellingen i 1870 på Digitalarkivet, som viser at Augustinus bodde med foreldrene og en bror i Marken 14. Skjermbilde fra Digitalarkivet, www.digitalarkivet.no.
All Rights Reserved