Barn på Pleiestiftelsen

Gjennom pasientprotokoller og annet materiale ser man at god del barn og ungdommer flyttet inn på Pleiestiftelsen. Vi vet lite om hvordan det faktisk var å være barn på hospitalene, men noen av anmerkningene i skoleprotokollen fra Pleiestiftelsen gir et lite innblikk i deler av de innlagte barnas hverdag. I 1858 får vi vite at Christiane Mathiasdatter var på “Besøg i Hjemmet”. Det er ikke vanskelig å se for seg at mange av barna hadde hjemlengsel, og at et besøk hjemme må ha vært et sterkt ønske. “Hjemmet” til Christiane var hos foreldrene i Finnaas. Som i mange skoleprotokoller, er også farens navn, Mathias Olsen Teigland, ført inn i protokollen.

Andre drev rampestreker i gangen og ble straffet for det. I 1862 noterte læreren en anmerkning nederst på en side, der vi får vite at gutt nr. 2, 3 og 5 hadde sittet i husarrest og ikke kunnet være på skolen de to siste dagene i uken før jul. De tre – Halvor Olsen, Johan Karlssen og Mons Gregoriussen – hadde nemlig behandlet ild “paa en skjødesløs Maade om Aftenen naar Lampene paa Gangen ere tendte”. Den lille anmerkningen forteller at barna og ungdommene på hospitalet drev rampestreker på lik linje med andre barn – og at de også fikk sin straff for det. Husarrest var nok ingen uvanlig straff for slike forseelser den gang. 

27. juli 1870 ble Martha Johannesdatter Askvig på 17 år og Ole Johannesen Askvig på 10 år innlagt på Pleiestiftelsen. De må ha vært søsken, og det er notert at begge var hjemme på permisjon noen uker i juni 1876.
Arkivverket, Bergen.
Et av barna på Pleiestiftelsens skole var på besøk hjemme i 1858.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
I 1862 fikk tre gutter husarrest like før jul, siden de hadde lekt med ild i korridorene.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.

I 1905 var 2 av beboeren på Pleiestiftelsen i alderen 10-15 år, og 2 var mellom 15 og 20 år.
Fra «Tabeller over de spedalske i Norge».
All Rights Reserved