Lungegårdshospitalets beboere i 1865

Gjennom folketellingene som ble holdt i siste halvdel av 1800-tallet får vi noen glimt inn i Lungegårdshospitalets verden. Alle som bodde på hospitalet den dagen folketellingen ble holdt ble registrert inn i tellingens skjema, med navn, alder/fødselsår og gjerne fødested. 

Den første folketellingen ble holdt 31. desember 1865, bare få år etter at det nye Lungegårdshospitalet sto ferdig. Denne dagen var det 88 pasienter på sykehuset, 43 på hospitalets pleiestiftelse og 45 på kuravdelingen. I tillegg bodde 18 ansatte på hospitalet. 

Hvem kjente hvem?
Over kortere og lengre tid delte disse pasientene et felles liv på Lungegårdshospitalet. Menn og kvinner bodde adskilt, og hadde hvert sitt spiseværelse, der de fikk faste måltider. Noen av dem har bodd på samme rom, de har arbeidet sammen, og kanskje badet de sammen som en del av behandlingen. De kan også ha møttes i den store parken, der de kunne gå tur.

Hvem som kjente hvem, hvem som holdt sammen og dannet vennskap, eller hvem som ble uvenner, er umulig å vite for oss i dag. Det kan hende at alderen bandt enkelte pasienter sammen, eller kanskje fordelte vennskapene seg på tvers av aldersgrupper. Pasienter fra samme sted kan ha kjent hverandre fra før.

Det er lett å tenke seg at den yngste pasienten på kuravdelingen, og på hele hospitalet, ni år gamle Absalon Eliassen Svarthumle fra Kinn, fant sammen med ti år gamle Nils Andreassen Blindheim fra Haram. Hospitalet hadde egen skole for innlagte barn og ungdommer, der de vil ha blitt kjent med hverandre, men fikk de også anledning til å stikke seg bort, leke og glemme at de var syke?

Vi kan også tenke oss at 12 år gamle Anna Andreasdatter Andal fra Førde kan ha blitt venner med Christine Hermundsdatter Lie fra Hafslo, som bare var ett år eldre. Kanskje holdt også Thrine Jacobsen på 16, Kari Olsdatter Kjøbstad på 17 og Dorthea Pedersdatter Bøthun på 18 år sammen. Det var også to gutter i 15-16 årsalderen, og to gutter på 19.

Samtidig var det nok ikke alltid harmonisk mellom de som bodde her. Frykt, smerte, hjemlengsel og tanken på en fremtid på hospitalet kan ha skapt mye frustrasjon. Pasientene bodde også tett sammen, med flere på samme rom. Fra Pleiestiftelsen kjenner vi til at en eldre mann ble slått i tinningen med en flaske, slik at han senere døde av skadene. Det var også pasienter som ble utvist på grunn av vold, enkelte ble overført til sinnssykeanstalter og flere rømte. 

Søskenpar på hospitalet
På oversikten over beboerne kan vi også legge merke til det som antagelig er søskenpar. På kuravdelingen ser vi 21 år gamle Iver Madsen Søreide og Anna Madsdatter Søreide på 28 år, begge fra Askevold. Siden menn og kvinner bodde hver for seg var det nok sjelden de to hadde kontakt med hverandre. Det var nok lettere for de to brødrene Ole og Jens Johannessen Bjerkedal fra Førde, på 31 og 40 år, eller de to jentene fra Førde på pleieavdelingen, som antagelig var søstre, 11 år gamle Anna Massine Alexandersdatter Kalland og 21 år gamle Oline Alexandersdatter Kalland. 

Alderssammensetningen
På pleieavdelingen var alderssammensetningen bred, fra den yngste jenten på 11 til den eldste på 73, Lars Jacobsen Berg fra Førde, som var født i 1793. På kuravdelingen var det derimot ingen pasienter over 46 år, mens nesten halvparten var under 30 år. Det ble antatt av de som var unge og ikke hadde hatt sykdommen så lenge var de beste kandidatene for behandling. De aller fleste av pasientene på hospitalet var fra Sunnfjord og Sogn, noe som samsvarer godt med områdene som var hardest rammet av lepra. Likevel synes det litt underlig at over halvparten av pasientene på pleieavdelingen i 1865 var fra Førde. Kanskje var det en ivrig distriktslege i Førde, eller en fattigkommisjon som gjerne så at den økonomiske byrden med de syke ble overført til staten.

Det kan ikke ha vært lett for noen pasienter å legges inn på leprahospitalene, men det må ha vært aller verst for barn på ni eller ti år å måtte forlate familien og flytte inn på et av hospitalene i Bergen. 

En av sidene fra folketellingen som befinner seg på Statsarkivet i Bergen.
Arkivverket, Bergen.

Ansatte på hospitalet
Det var også flere ansatte som bodde på sykehuset i 1865, blant annet underlegen Nils Nicoll, som var 29 år gammel og fra Christiania, og forvalteren, 39 år gamle Andreas Edvard Borge fra Årstad. Han var enkemann og bodde der med sine tre døtre, Mathilde Marie på 11, Anna Edvardine på 8 og Milla Oluffa på 6. Underlegen og forvalteren bodde i funksjonærboligen øst for hovedbygningen. 

Det var også et tjenerskap med blant annet husholdersker, kjøkkenpiker og gangpiker, som bodde i midtfløyen på hospitalet. Det var ansatt både en badepike, en badedreng og en koppsetter. Dessuten var der en byløper, altså en som gjorde ærend i byen, en fyrbøter og en portner. Muligens bodde en av husholderskene og en tjenestepike i funksjonærboligen.

Oversikt over beboerne
Her finner du en oversikt over alle pasientene og ansatte som er registrert med bosted på Lungegårdshospitalet ved folketellingen i 1865. Nederst finner du også lenker til Digitalarkivet.

Lungegårdshospitalets pleiestiftelse: 

Menn

Orm Christophersen Tvedt (f. 1822, Jælsø Præst.) 44 år

Henrik Mosesen Hafstad (f. 1844, Førde) 22 år

Ole Johan Gjermundsen Norem (f. 1846, Torvestad) 20 år 

Halvor Johnsen Lunde (f. 1845, Jælsø) 21 år

Christian Knudsen Grødem (f. 1848, Stavanger)18 år 

Nils Størksen Gelsvig (f. 1842, Førde) 24 år

Helge Olsen Aareg (f. 1827, Skjold) 39 år

Johannes Bertelsen Helle (f. 1845, Førde) 21 år

Andreas Andersen Kalland (f. 1840, Førde) 26 år

Henrik Christiansen Espeland (f. 1844, Førde) 22 år

Abraham Olsen Vie (f. 1828, Førde) 38 år

Ole Olsen Gellesvig (f. 1804, Førde) 62 år

Bernt Axelsen Storli (f. 1813, Førde) 53 år

Knud Knudsen Valland (f. 1830, Jælsø Præst.) 36 år

Lars Jacobsen Berg (f. 1793, Førde) 73 år

Jørgen Olsen Osmunnæs (f. 1828, Væreids) 38 år 

Christian Eliassen Soleide (f. 1844, Førde) 22 år

Ellert Ellertsen Ørsland (f. 1844, Dalerne) 22 år

Ludvig Olsen Aasen (f. 1845, Førde) 21 år

Jacob Ingebrigtsen Hegrenæs (f. 1834, Førde) 32 år

Oluf Lodin Næss (f. 1796, Sverige) 70 år

Annanias Nilsen Skjerlid (f. 1803, Førde) 63 år

Kvinner

Hele Ingebrigtsdatter Rørvig (f. 1827, Førde) 32 år 

Maren Rasmusdatter Gjelvig (f. 1834, Førde) 32 år

Oline Christbinusdatter Hornæs (f. 1796, Førde) 70 år

Thorborg Johannesdatter Haala (f. 1816, Jælsø) 50 år

Nille Arnesdatter Hove (f. 1808, Førde) 58 år

Anna Olsdatter Førde (f. 1836, Førde) 30 år

Anna Andersdatter Hafstad (f. 1845, Førde) 21 år 

Gunhilde Olsdatter Lien (f. 1843, Førde) 23 år

Anna Olsdatter Aasen (f. 1843, Førde) 23 år

Cecilia Bjørnsdatter Nordbø (f. 1838, Rennesø) 28 år

Rakel Christiansdatter Espeland (f. 1845, Førde) 21 år

Oline Olsdatter Lien (f. 1846, Førde) 20 år

Oline Alexandersdatter Kalland (f. 1845, Førde) 21 år 

Berthe Rasmusdatter Alværn (f. 1828, Indre Holmedal) 38 år

Larsine Larsdatter (f. 1843, Stavanger) 23 år

Berthe Simonsdatter Nordvig (f. 1826, Førde)  40 år

Anna Massine Alexandersdatter Kalland (f. 1855, Førde) 11 år 

Karoline Olsdatter Krogenæs (f. 1830, Førde) 36 år

Oliane Danielsdatter Helgøen (f. 1841, Førde) 25 år

Oline Olsdatter Elfervig (f. 1848, Nærstrand) 18 år

Lungegårdshospitalets kuravdeling:

Menn

Lasse Lassesen Stønjum (f. 1847, Lærdal) 19 år

Nils Andreassen Blindheim (f. 1856, Harham) 10 år

Bjerte Larsen Tofte (f. 1850, Læsje Gudbrandsdal) 16 år

Johannes A. Sundbotten (f. 1843, Hyllestad) 23 år

Jahn Knudsen Mavvold (f. 1847, Strinden Trondhj.) 19 år

Ole Johannessen Bjerkedal (f. 1835, Førde) 31 år

Jens Johannessen Bjerkedal (f. 1826, Førde) 40 år

Anders Pedersen Strand (f. 1837, Jølster) 29 år

Absalon Eliassen Svarthumle (f. 1857, Kinn) 9 år

Iver Madsen Søreide (f. 1845, Askevold) 21 år

Ole Johannessen Sørum (f. 1851, Lyster) 15 år

Peder Hansen Giske (f. 1839, Borgund) 27 år

Mathias Madsen Bjergene (f. 1848, Indre Holmedal) 28 år

Anders Thoresen Skjærsæt (f. 1837, Kværnæs) 29 år

Elias Johannessen Berge (f. 1839, Ytre Holmedal) 27 år

Arne Johannessen Sandvig (f. 1827, Ladvig) 39 år

Johan Herman Johannessen Aas (f. 1820, Lure Nordland) 46 år 

Peder Pedersen Askevold (f. 1829, Askevold) 37 år

Kvinner

Kari Olsdatter Kjøbstad (f. 1849, Hyllestad) 17 år

Borni Johannesdatter Berge (f. 1836, Yttre Holmedal) 30 år 

Berthe Nilsdatter Krogenæs (f. 1827, Førde) 39 år

Thrine Jacobsen (f. 1850, Christiansund) 16 år

Ingeborg Annaniasdatter Søgnen (f. 1830, Indre Holmedal) 36 år 

Kari Andersdatter Aven (f. 1838, Ladvig) 38 år

Petrine Ellingsdatter Hagen (f. 1834, Borgund) 32 år

Anna Pedersdatter Dyrnæsvig (f. 1844, Ladvig) 22 år

Christine Hermundsdatter Lie (f. 1853, Havslo) 13 år

Synneve Olsdatter Unneland (f. 1830, Volden) 36 år

Anna Andreasdatter Andal (f. 1854, Førde) 12 år

Martha Olsdatter Bredvig (f. 1822, Vadsaas Nordland) 44 år

Christiane Olsdatter Kale (f. 1830, Førde) 36 år

Anna Madsdatter Søreide (f. 1838, Askevold) 28 år

Agathe Andersdatter Kværnæs (f. 1843, Os) 23 år

Anna Nilsdatter Ervig (f. 1841, Findaas) 25 år

Agathe Olsdatter Erdal (f. 1835, Førde) 31 år

Karoline Olsdatter Vigene (f. 1838, Inderøen Trondhj.) 28 år 

Ingeborg Jahnsdatter Korsedal (f. 1831, Stranden) 35 år

Marie Kolbensdatter Yndestad (f. 1830, Askevold) 36 år

Berthe Monsdatter Berge (f. 1838, Lindaas) 28 år

Henriette Henriksdatter (f. 1845, Tromsø) 21 år

Rakel Bergithe Lorentsdatter Hegge (f. 1845, Brønø)  21 år

Anne Katrine Johannesdatter Aas (f. 1831, Lurø) 35 år

Oline Abrahamsdatter Solheim (f. 1839, Førde) 27 år

Oline Lassedatter Sletteland (f. 1834, Ytre Holmedal) 32 år

Dorthea Pedersdatter Bøthun (f. 1848, Leganger) 18 år

Ansatte

Nils Nicoll (f. 1837, Christiania) 29 år, Cand. med. Underlæge

Andreas Edvard Borge (f. 1827, Aarstad) 39 år, Forvalter

Mathilde Marie Borge (f. 1855, Bergen) 11 år, hans Datter ug

Milla Oluffa Borge (f. 1860, Bergen) 6 år, hans Datter ug

Anna Edvardine Borge (f. 1858, Bergen) 8 år, hans Datter ug

Synneve Karoline Martinussen (f. 1827, Bergen) 39 år, ug huusholderske

Oline Knudsdatter (f. 1842, Lindaas) 24 år, pige ug

Anna Christine Tvedt (f. 1833, Haus) 33 år, ug huusholderske

Orlaug Knudsdatter (f. 1829, Indre Holmedal) 37 år, ug kjøkkenpige

Martha Iversdatter (f. 1829, Vik Præstegj.) 37 år, e kjøkkenpige

Pernille Pedersdatter (f. 1835, Indvigen) 31 år, ug Gangpige

Hilda Andrea Thorsteinsdatter (f. 1845, Førde) 21 år, ug Gangpige

Anna Sophie Johannessen (f. 1840, Bergen) 26 år, ug Badepige

Mons Eriksen Tangeland (f. 1842, Haus) 42 år, ug fyrbøder

Nils Gerhard Nilsen (f. 1843, Bergen) 23 år, ug Kopsætter

Bottolf Andersen Hove (f. 1846, Leganger) 20 år, ug Byløber

Roar Andersen Sjøbakken (f. 1832, Lærdal) 34 år, ug Portner

Søren Carstensen Espedal (f. 1836, Ytre Holmedal) 30 år, g Badedreng

Lenker til folketelling i 1865

88 pasienter

18 ansatte som bodde der

All Rights Reserved