Biblioteksprotokoll fra St. Jørgens Hospital

På St. Jørgens Hospital var det en periode et lite bibliotek for beboerne, og det er bevart en utlånsprotokoll for en tiårsperiode fra 1843. Det er den eneste biblioteksprotokollen som er bevart fra hospitalet. Kanskje var det bare denne perioden det var bibliotek for beboerne, men det vet vi ikke.

I 1845 hadde biblioteket 65 bind. Det ser ut til å ha vært faste utlånsdager, vanligvis en gang i måneden eller annen hver måned. Det er tydelig at beboerne brukte biblioteket. 16. januar 1844 lånte for eksempel hele 52 beboere hver sin bok. Hospitalsprest Grønvold var en av de første som lånte bøker fra biblioteket, “Grøgaards Prædikener”. Kanskje skulle han forberede seg til en preken?

Det er dessverre bare de første sidene som forteller hvilke bøker beboerne lånte. Etter det noteres bare bokens nummer, og vi har ingen oversikt som viser hvilket nummer bøkene hadde. Av de oppførte bøkene finner vi titler som “Graves foretellinger”, “Wexels betraktninger”, “Læsebog for børn” og “Opbyggelige Fortællinger”. 

“Graves fortellinger” er sogneprest Immanuel Graves “Nationale fortællinger for den norske Bondestand”, en bok med gode historier for adspredelse og kunnskap til bondestanden. “Wexels betraktninger” er antagelig Wilhelm Andreas Wexsels “Christelige Betragtninger med Tilsvarende Psalmer. Til Brug ved Huus-Andagt udgivne”. Leseboken for barn som finnes på utlånslisten er kanskje “Læsebog for Børn” av Hans Jacob Grøgaard, som fra 1822 var sogneprest i Nykirken. Den ble utgitt første gang i 1815 og kom i en rettet og utvidet utgave i Bergen i 1824, “Læsebog for Børn, en Forberedelse til Religionsunderviisningen, især i Norges Omgangsskoledistrikter”.

Av de bøkene som er ført opp ser det ut til å være mange religiøse bøker, noe som ikke var uvanlig på denne tiden. Dessuten var det religiøse aspektet ved livet på hospitalet svært viktig. Beboerne skulle være gudfryktige, og de satte sitt håp på et bedre liv etter døden.

Biblioteksprotokoll fra St. Jørgens Hospital, 1843-1853.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken. Utsnitt.

Første siden i biblioteksprotokollen viser hvem som lånte bøker og hvilken bok de lånte. Den tredje på listen er hospitalsprest Grønvold.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.

Etter hvert oppgis bare bøkenes nummer, men oversikten viser at noen av beboerne var flittige brukere av biblioteket.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.

All Rights Reserved