Blokk for donasjoner til St. Jørgens Hospital

Blokken er en stor kollektbøsse, kassen er ca 105 cm høy og 65 cm bred. Den er laget av furu og består av to rom. Det øverste rommet er for mynter, og en kan se spaltene for dette på toppen av lokket. Denne øverste delen har det kun vært mulig å låse opp med tre separate nøkler. Antagelig har  tre personer hatt hver sin nøkkel slik at de måtte åpne kassen i fellesskap. Det nederste rommet er større og har en dør med lås. Noen mener at dette kan ha vært brukt til å sette igjen kollekt i form av mat, men dette er usikkert. 

Det er mulig at blokken opprinnelig har stått inne kirken og at den kan ha blitt satt utenfor kirken på bestemte dager, men dette vet vi ikke sikkert. I noen av kildene nevnes at det i 1825 ble forbudt for beboerne å ”anraabe de forbigaaende om at legge gaver i de på søn- og helligdage utstillede bøsser”, og i 1865 ser det ut som det ble slutt på skikken med å sette ut blokker og bøsser. 

Blokken står nå inne i storsalen. Der kan man også se den på foto fra 1930-tallet som ble tatt mens det ennå var en del beboere på St. Jørgen. 

I hospitalets husorden fra 1800-tallet er det beskrevet hvordan de såkalte rådsmennene, som kanskje best kan sammenlignes med tillitsvalgte blant beboerne, skulle assistere ved utdeling av gaver som kom inn. Matvarer som kom inn ble fordelt direkte til de som hadde tilhold i hospitalet, mens eventuelle pengegaver «nedlægger de i den store Pengebøsse». Kanskje er det nettopp denne?

På toppen av blokken er det to spalter for myntinnkast.
Foto: Bymuseet i Bergen.
Foto: Domenico Erdmann. Riksantikvaren.
På dette fotografiet fra 1930-tallet sees blokken stående inntil veggen til venstre.

All Rights Reserved