Bodrekken

Mellom presteboligen og porten til Kong Oscars gate ligger et avlangt bygg med flere boder. Denne bygningen er ikke tegnet inn på et byprospekt fra 1740, så den må være bygget etter det, men man vet ikke akkurat når. Tidlig på 1800-tallet lå det et sprøytehus her, og kanskje er dette det samme sprøytehuset som Hilbrandt Meyer nevner i 1764.

Bodrekken har 5 rom. På slutten av 1800-tallet var det kontor for forstanderen nærmest presteboligen, som på det tidspunktet var forstanderens bolig. Deretter var det et snekkerverksted, et lager, et likhus og nok et lager ytterst mot porten.

Utsnitt av oppmålingstegning av Lindstrøm og Tvedt 1921.
Arkivet etter Bergen arkitektforening, ArkiVest.
I 1897 var bodrekken ikke bygd sammen med presteboligen/klokkerboligen/forstanderboligen ennå. Fra vest var de 5 små rommene brukt som kontor, snekkerverksted, lager, likhus og nok et lager ytterst mot porten.
Bergen byarkiv.

Foto: Bymuseet i Bergen.
All Rights Reserved