Brannbøtter i lær

Brannbøtter i lær var vanlige på 1700-tallet. Det er bevart flere av dem fra St. Jørgens Hospital, påmalt hospitalets navn og ofte med nummer eller årstall. Noen er høye og smale og ranke, andre litt mer lubne og skjeve. De fleste har et solid tau som håndtak, andre en tykk skinnreim. På midten av 1700-tallet hadde hospitalet så mange som 24 brannbøtter. 

Foto: Bymuseet i Bergen.

Hospitalet har vært totalt ødelagt av brann to ganger, først i 1640 og så igjen i 1702. Brannbøtter, vannsprøyter og senere mange generasjoners brannslukningsapparater forteller om århundre med frykt for at det skulle skje igjen.

I 1764 beskriver Hilbrandt Meyer et eget sprøytehus på hospitalet, oppført ti år tidligere. Her fantes både en brannsprøyte, stiger og annet utstyr. Slik beskriver han 1700-tallets brannberedskap: «Et Sprøyte Hus som Ao. 1754 blev indrettet, tilligemed dertil lagde Brandt-Redskabe som er 1 Sprøyte, 24 Læder Spande, 4 Øxer, 2 Vandkar, 3 Brandt Hager og 3 Brandt Stier.”

De mange bybrannene skapte frykt for at det skulle skje igjen.
«Extract af Brand-Anordningen for Bergens Bye, dateret Kjøbenhavn den 16de Mai 1707, om Alle og Enhver af Byens Indbyggeres Pligt i paakommende Ildsnød».
Universitetsbiblioteket i Bergen.
All Rights Reserved