Carl August Looft (1863-1943)

Looft ble underlege ved Lungegårdshospitalet og lege ved St. Jørgens Hospital i 1890. Han var den første som påviste leprabakterien i den såkalte “glatte” form for lepra og publiserte flere arbeider sammen med Armauer Hansen.

Carl A. Looft ble født i Bærum i 1863 og tok medisinsk eksamen i 1889.

Året etter overtok han stillingen som underlege ved Lungegårdshospitalet i Bergen og lege ved St. Jørgens Hospital. Disse stillingene hadde han i 3 år. Samtidig var han bestyrer for Lungegårdshospitalets anatomiske og bakteriologiske laboratorium og sekretær for tidsskriftet Medicinsk Revue.

Ved laboratoriet ble han satt i gang med undersøkelser av lepra, veiledet av den 75 år gamle overlege Daniel Cornelius Danielssen og i samarbeid med Armauer Hansen. I 1891 ble Looft den første som påviste leprabakterien i den såkalte “glatte” form for lepra. De følgende årene publiserte han også arbeider om lepra sammen med Armauer Hansen. Mest kjent er nok “Leprosy in its Clinical and Pathological Aspects” fra 1895.

Looft var imidlertid tidlig blitt interessert i barnesykdommer, og etter hvert sa han opp sin stilling ved Lungegårdshospitalet og slo seg ned som privatpraktiserende barnelege i Bergen. Carl Looft var den ene av de to første barnelegene i Norge, og han var den første i landet som i noe omfang utførte epidemiologiske og kliniske undersøkelser av sykdommer og tilstander hos barn.

Oljemaleri av Carl. A. Looft utført av portrettmaleren Hans Ødegaard i 1932.
Har opprinnelig tilhørt Det Medicinske Selskap i Bergen. Maleriet henger i dag ved Barne- og ungdomssjukehuset ved Haukeland Universitetssjukehus, eierskap ukjent.
Foto: Odd R. Schibsted Monge.
All Rights Reserved