Eduard Bøckmann (1849-1927)

Bøckmann var underlege ved Lungegaardshospitalet 1875-1886 og var med på å etablere tidsskriftet Medicinsk Revue (1884–1939) sammen med Gerhard Armauer Hansen og Klaus Hanssen. I 1887 var han vertskap for Armauer Hansen sitt forskeropphold i USA, som Bøckmann også finansierte.

Foto: Johan von der Fehr. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Eduard Bøckmann ble født på Østre Toten og tok medisinsk embetseksamen i 1874. Etter studiereiser til flere øyeklinikker i Europa etablerte han seg som Bergens første øyelege. Han virket som lege i Bergen til 1886, da han bosatte seg i St. Paul i Minnesota.

I 1875 overtok han stillingen som underlege ved Lungegaardshospitalet, da Hansen ble Overlæge for den spedalske Sygdom. Dette innebar også at han var konstituert leder i perioder der Danielssen var på reise. Han gjorde feltarbeid til om en hornhinnelidelse typisk for leprapasienter på Pleiestiftelsen i 1880–81, og i 1882 fullførte han doktorgradsavhandlingen.

Eduard Bøckmann deltok meget aktivt i det kollegiale miljø i Bergen. Han blåste liv i det slumrende Bergens Medicinske Selskap, stiftet i 1831 av Christian Wisbech. Det var også på initiativ fra ham at selskapet i 1884 startet tidsskriftet Medicinsk Revue.

Ved hjelp av Bøckmann reiste Armauer Hansen rundt på landsbygden i USA for å finne etterkommerne av norske leprasyke, og disse undersøkelsene støttet opp om teorien om at lepra var en smittsom sykdom. I 1886 hadde Hansen søkt Stortinget om et reisestipend for å studere lepra blant den utvandrede norske befolkning i Amerika, der han ønsket å studere barn av 200 personer med lepra som hadde utvandret. Da søknaden ble avslått mottok Hansen kort tid etter et brev fra Bøckmann, som skal ha begynt slik: ”Det glæder mig at du ingenting har faat av Stortinget,” og fortsatte med at det skulle være ham en fornøyelse selv å bekoste Hansen reise. Hansen reiste til St. Paul i januar 1887 og ble der vinteren ut, hvor han arbeidet i Bøckmanns kontor og laboratorium.

Eduard Bøckman fant opp et steriliseringskammer som etterlot utstyret tørt etter dampingen, noe han presenterte ved legemøtet i Trondheim i 1891. I 1901 lanserte han en nytt og bedre medisinsk sytråd laget av dyretarmer, som var i produksjon til 1959.

Bøckmann ble i USA livet ut og virket som kirurg og øyelege særlig blant norske bosettere i de nordvestlige stater, dog avbrutt av deltakelse som assisterende generalkirurg i Den spansk-amerikanske krigen. På hans initiativ ble det bygd et sykehus for norske immigranter i St. Paul i 1902. For sin innats for utvandrede nordmenn ble Bøckmann utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1907 og kommandør i 1911.

Bøckmanns grav i St. Paul, Minnesota.
https://www.findagrave.com/memorial/188913783/eduard-boeckmann
All Rights Reserved