En myteomspunnet sykdom

Lepra er en av de eldste sykdommene vi kjenner til. Sykdommen har ofte vært forbundet med religiøse og sosiale stigma, og mennesker over hele verden har opplevd at symptomer og diagnose har fått omfattende og langsiktige konsekvenser. Samtidig er det viktig å understreke at langt fra alle med lepra har vært utstøtt eller isolert. Noen har fortsatt levd sammen med familien og vært en del av lokalsamfunnet, og mange har opplevd hjelp og støtte fra flere hold.

Det er viktig å være bevisst på hvordan man snakker om sykdommen og de som er eller har vært syke. Hvilke begreper man bruker og at man ikke har fordommer eller sterke forventninger til hvordan sykdommen påvirker den enkeltes liv kan være med på å redusere sosiale utfordringer i dag. 

Å omtale nålevende mennesker som har eller har hatt lepra som “spedalske” vil være utenkelig og oppleves som svært krenkende. Selv om sykdommen kan kureres og forekomsten på verdensbasis er stadig synkende opplever fremdeles både personer som får lepra og deres familie fordommer og diskriminering. Lite kunnskap om sykdommen og foreldede forestillinger og tabu kan ofte være til hinder for behandling. Slikt sett kan man si at lepra i dag er en større sosial enn medisinsk utfordring.

Olof Petterson, 21 år. Beboer på St. Jørgens Hospital i 1816.
Foto: © Image courtesy of the Hagströmer Medico-Historical Library, Karolinska Institutet.

All Rights Reserved