En ny type sykehus fra 1895

Da Lungegårdshospitalet ble nedlagt i 1895 endret Pleiestiftelsen karakter. Nå ble både behandlingsforsøk og vitenskapelige undersøkelser en del av hverdagen.  H. P. Lie, den nye overlegen og bestyreren ved Pleiestiftelsen, sørget både for innredning av laboratorium og overflytting av Lungegårdshospitalets bibliotek. Samtidig ble det åpnet for å ta imot pasienter med syfilis og andre hudsykdommer. 

Pleiestiftelsen en gang mellom 1900 og 1910.
Foto: Atelier Knud Knudsen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Pleiestiftelsen var det siste leprahospitalet som var i drift i Norge, og etter hvert som flere av de andre institusjonene ble nedlagt ble pasientene overført hit. Først var det 39 pasienter fra Lungegårdshospitalet som flyttet noen hundre meter hit i 1895. Samme år ble også de siste 25 beboerne fra Reknes pleiestiftelse overflyttet. Da Reitgjerdet ble lagt ned i 1920 kom det totalt 41 pasienter reisende i to omganger.  

Etter hvert som lepra ble mindre og mindre utbredt i Norge fikk stiftelsen mye ledig kapasitet og deler av bygget ble leid ut til Bergen kommune. Samtidig fikk de siste beboerne som hadde hatt lepra lov å bli boende helt fram til 1973. 

Instruks for lege og bestyrer ved Pleiestiftelsen fra 1897.
Arkivverket, Bergen.

Fra en av pasientprotokollene for Pleiestiftelsen i 1920, da alle de siste beboerne ved Reitgjerdet ble overflyttet.
Arkivverket, Bergen.
All Rights Reserved