En sykdom med mange navn

Lepra, spedalskhet eller Hansens sykdom? Sykdommen har opp gjennom tidene gått under ulike navn, både innenfor den medisinske verden og i befolkningen ellers. I Norge kjenner folk flest til lepra og spedalskhet. Lenge ble disse begrepene brukt om hverandre, selv om begge termene har hatt vekslende innhold. 

Fra middelalderen kjenner vi også begrepet spillsyke, med det tilsvarende adjektivet spilt, som kommer fra det norrøne verbet “spilla” som betyr å ødelegge. På deler av 1800-tallet brukte noen av legene elephantiasis som diagnose.  I dag kan dette være svært forvirrende da begrepet nå brukes om en annen sykdom som påvirker lymfesystemet. 

Det tok lang tid før sykdommen ble klart definert og adskilt fra andre sykdommer som også viste seg på huden, for eksempel syfilis, hudkreft, hudtuberkulose og noen former for skabb. Først på 1800-tallet fikk man klarere diagnostiske kriterier slik at man unngikk sammenblanding. Før den tid hadde nok mange av de som fikk diagnosen spillsyke eller spedalskhet andre sykdommer enn det vi i dag forstår som lepra. 

På 1800-tallet ble både spedalskhet og lepra benyttet som en medisinsk diagnose. I løpet av 1900-tallet ble imidlertid betegnelsen spedalskhet stadig mindre brukt, og forsvant etter hvert helt som et medisinsk begrep. I dag gjør de sterke sosiale konnotasjonene forbundet med begrepet at det ikke bør brukes annet enn i en historisk kontekst.

Lepra har fortsatt et klart medisinsk innhold og brukes i store deler av verden. I mange land er likevel den offisielle termen Hansen’s disease, etter bergenslegen Gerhard Armauer Hansen som lyktes i å identifisere leprabakterien i 1873. 

Lenge var diagnostiseringen vanskelig, og mange av de som fikk diagnosen «spedalskhet» kan ha hatt andre sykdommer enn lepra, eller flere sykdommer. Her den i dag lite kjente hornskabben -scabies crustosa – også kalt norsk skabb. Dette var svært smittsom form for skabb der midden bygger opp store lag med harde skorper. Mange av beboerne på St. Jørgen som hadde lepra fikk også skabb.
Illustrasjon: Johan Ludvig Losting. Atlas Colorié de Spedalskhed. 1847. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Detalj fra en av akvarellene til Johan Ludvig Losting. På 1800-tallet var det flere norske leger, deriblant Daniel C. Danielssen, som primært brukte Elephantiasis eller Elephantiasis Græcorum som navn på sykdommen.
Foto: Lepramuseet St. Jørgens Hospital.

«Om den spedalske Sygdom Elephantiasis Graecorum, af C. W. Boeck. Berglæge.» 1842.
All Rights Reserved