Forsøk på kaniner

På Lungegårdshospitalet utførte underlegen Gerhard Armauer Hansen en rekke ulike undersøkelser for å finne årsaken til lepra. Han ble etter hvert ganske sikker på at sykdommen måtte være smittsom, og gjorde mange forsøk på å bevise det. I 1880 ble han dømt for å ha podet inn lepramateriale på en pasient uten hennes samtykke.

Han gjorde også flere forsøk på å pode leprøst materiale på kaniner, for å se om de ble smittet. Det finnes noen små håndskrevne notater fra et par slike forsøk med kaniner, og det er rimelig å anta at det er Armauer Hansens egne notater. Trolig er alle notatene fra samme sommer, 1871.

I forsøket fra 1871 brukte han to halvvoksne rødbrune kaniner som begge var merket i venstre øre. Her la han en knute fra et øyelokk under huden i overgangen fra nakken til ryggen. En måned etter kunne han føle knuten under huden på den ene, men ikke på den andre. Etter et par måneder var begge kaninene døde. “hos Ingen af dem fremsto noget abnormt”, skriver han, og han kunne ikke finne levninger av knutene.

Ingen av kaninforsøkene ga noe resultat. I treårsberetningen for årene 1868-70 forteller Danielssen at det hadde vært gjort forsøk med kaniner, men at resultatene så langt hadde vært negative. Det samme forteller Hansen i sin beretning om sykdommens årsak fra 1874. Der beskriver han at han har “inoklueret ialt 12 kaniner med spedalske produkter”, men måtte konkludere med at ingen av kaninene “ere blevne spedalske”.

Notater, trolig fra Gerhard Armauer Hansen, som beskriver to forsøk sommeren 1871, der han forsøkte å smitte kaniner med lepra, for å bevise at lepra var smittsomt. Forsøkene ble trolig gjort på Lungegårdshospitalet.
Bergen byarkiv.

Transkripsjon:
26/7 3 Kaniner med af-
klippet ? ørespidse
inlagt friskt exstirperede knu-
der fra næsevinger under
huden i nakken

11/8 Hos samtlige 3 dyr ?
? suppurative, en tyk valk
der rekker til midt ned på
ryggen, hos det ene såret godt
lukket, hos de to andre kan flø-
deagtig næsten osteagtig hvid
masse trykkes ud gjennom såret,
håret våte i omkredsen

9/6 71 To halvvoksne rødbrune
kaniner, begge mærkede i ven-
stre øre ved et tvær-
klip og gjennenklippen af spid-
sen. – En knude exstirpe-
ret fra et øielåg, knuden med
begyndt rammolissement i
antrum ved basis, deltes i to,
begge halvdele bragt inn under
huden ved overgangen fra nak-
ken til ryggen på en ?
hver af kaninene

4/7 Hos den ene kanin
føles knuden under
huden, hos den anden
ei

1 / 8 Begge dyr dødee
Hos ingen af dem framsto
noget abnormt, ingen lev-
ninger af knuderne at finde.

All Rights Reserved