Fotografi av Hansens byste i Muséhagen

Lepramuseet St. Jørgens Hospital.

I Muséhagen utenfor det som var Bergens Museum står en byste av Gerhard Armauer Hansen med følgende innskrift på sokkelen:
Dr. Med. G. Armauer Hansen.
Leprabacillens oppdager.
Reist av kolleger og venner fra alle land i 1901.

Bysten er modellert av billedhugger Jo Visdal, og viser Hansen slik han så ut omkring århundreskiftet. I dag skuer han utover dammene med nøkkeroser og andre vannplanter, men bysten har hatt minst to andre plasseringer i hagen tidligere. Da den ble avduket sto den nedenfor veksthuset, og senere har den vært plassert foran sidefløyen mot Olaf Ryes vei og Parkveien.

I 1900 sendte 28 personer ut en innbydelse til tegning av bidrag for en portrettbyste av Hansen. Den opprinnelige planen var at den skulle være hugget i marmor og avsløres på Lungegårdshospitalet på Hansens 60-årsdag 29. juli 1901. Etter at de norske initiativtagerne fikk tilslutning fra kolleger i utlandet ble det dannet en internasjonal komité under ledelse av Rudolf Virchow, og bysten ble besluttet støpt i bronse.

Bysten ble høytidelig avduket 10. august 1901 av professor Oscar Lassar fra Universitetet i Berlin.Den var da det første offentlige minnesmerke reist i Norge for vitenskapelig fortjeneste. At Armauer Hansen også var den første i Bergen til å få sitt portrett oppstilt i friluft i egen levetid, var dessuten litt av en æresbevisning.

Da Armauer Hansen døde i 1912 ble urnen med hans aske nedsatt under sokkelen. Men siden bysten senere er flyttet er det noe usikkert hvor urnen er nå.

Mange møtte fram til avdukingen i 1901. Bysten sto da rett nedenfor veksthuset. 
Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen
Hansen hadde nær tilknytning til Bergens Museum, og det var naturlig at bysten ble plassert i Muséhagen som ble åpnet for publikum i 1898.
Illustrasjon: Universitetsbiblioteket i Bergen.
Bystens andre plassering fram til hagen ble omlagt vinteren 1930-31 var foran den ene sidefløyen, vendt ut mot Olaf Ryes vei og Parkveien.
Foto: Universitetsbibiloteket i Bergen. Ca 1910.

All Rights Reserved