Fotografi av Armauer Hansens urne

I museets samlinger finnes dette fotografiet av en urne, der det er påført Armauer Hansens navn med penn. Vi vet nesten ingenting om den, annet enn at den etter all sannsynlighet inneholdt asken etter Hansen, og at den skal ha blitt nedsatt under sokkelen til bysten av ham i hagen utenfor Bergens Museum.

Både Armauer Hansen og overlege Daniel C. Danielssen var forkjempere for innføring av kremasjon i Norge, og de var sentrale i “Bergens likbrendingsforening” som ble stiftet i 1890. Drivende krefter bak ønsket om krematorier var plassmangel i sterkt voksende byer, sanitære forhold og smittefare. Kremasjon ble først tillat i 1897, og 10 år senere åpnet landets første krematorium i kapellet på Møllendal i Bergen. Da Hansen ble kremert i 1912 hadde det vært i bruk i fem år. 

Da Danielssen døde i 1894 var kremasjon fremdeles forbudt her til lands. Siden han hadde et sterkt ønske om å bli kremert etter sin død, la Hansen ut på en reise sammen med en annen av Danielssen sine nærmeste medarbeidere. De fraktet liket av Danielssen med dampskip til nærmeste krematorium – i Göteborg.

Møllendal kapell, der landets første krematorium ble etablert i 1907.
Foto: Norges kirker.

All Rights Reserved