Hagene tilhørende St. Jørgens Hospital

Opprinnelig eide hospitalet to hager og ganske store enger rundt bygningene og på andre siden av Kong Oscars gate, et område som tidligere ble kalt Hospitalsengen. Hagen på nordsiden av hospitalet ble solgt til Bergen kommune, mens hagen bak driftsbygningen fremdeles tilhører hospitalet.

I hagen bak driftsbygningen ble det etablert en urtehage i 1993. Urtehagen slik den står i dag ble opparbeidet etter et samarbeid av Det Nyttige Selskab i Bergen og Bergen kommunes fritidsavdeling, og har de senere årene vært holdt i hevd av en driftig dugnadsgjeng.

Planteutvalget i urtehagen er hovedsakelig basert på legen Daniel Cornelius Danielssen sine beskrivelser av tidligere tiders behandlingsmetoder i boken “Om Spedalskhed” fra 1847. Flere av disse urtene kan ha blitt brukt også i Norge i eldre tid. Noen av plantene er viltvoksende, mens andre har blitt importert og dyrket ved klostrene og senere i apotekerhagene.

Vi vet ikke om hospitalet opprinnelig har hatt en urtehage, men det er nok ikke veldig sannsynlig. Hospitalet ble antagelig anlagt på grunnen til Nonneseter kloster, og nærheten mellom klosteret og hospitalet kan tyde på at også lemmene på St. Jørgen kan ha fått planter både til mat og medisinsk bruk. Vi vet ikke noe sikkert om hvilke planter som kan ha vært brukt. Trolig har man ikke hatt som mål å gi varig eller helbredende behandling, men først og fremst forsøkt å lindre symptomer og gi hjelp ved andre vanlige plager.

Urtehagen er åpen for besøk i museets åpningstider.

Dette er et av få fotografier der man kan se den store hagen med spaserganger på nordsiden av hospitalets bygninger. I hagen bak driftsbygningen kan man skimte et lysthus og klesvask som ligger til bleking.
Foto: Knud Knudsen. Universitetsbiblioteket i Bergen.
På bilder fra slutten av 1800-tallet sees en buet hagegang i hagen bak hospitalet. På dette bildet ligger tøy til bleking i hagen, og vi ser også at det var et gjerde mellom hagen og hospitalsbygningene.
Foto: Knud Knudsen, ca. 1880. Utsnitt. Universitetsbiblioteket i Bergen.
På situasjonsplan utført av arkitektene Lindstrøm og Tvedt i 1921 er begge hagene tegnet inn, den ene omtalt som «bærhage» og den andre som «Hage for patienter». Merkelig nok mangler bryggerhuset i bakhagen.
Arkivet etter Bergen arkitektforening, ArkiVest.
Utsnitt.
Da urtehagen ble etablert på 1990-tallet ble det også murt opp en stor buet steinbenk mot husene i Marken.
Bedene i den opparbeidede urtehagen sett ovenfra.
Foto: Atle Vedaa Toskedal.
All Rights Reserved