Innredning og bruk av laboratorium og bibliotek/kontor fra 1895

Da de siste pasientene ved Lungegårdshospitalet flyttet til Pleiestiftelsen i 1895, sørget Lie for at også biblioteket og laboratoriet ble overført hit. Lie hadde samme år blitt ansatt som lege og bestyrer for Pleiestiftelsen. I årsberetningen for perioden 1895-1898 beskriver han hvordan både laboratoriet og biblioteket «med adskillig besvær» ble installert i Pleiestiftelsens “gamle og ubekvemme rum».

I årsberetningen fremgår det i tillegg hvordan Pleiestiftelsen endret karakter fra en ren pleieinstitusjon til å også omfatte «kurforsøg og videnskabelige undersøgelser» som tidligere hadde vært knyttet til Lungegårdshospitalet. Nicolai Ordahl, ansatt i 1898-99, forteller at flere leger enn Lie var i sving her. Blant annet beskriver han hvordan både Hansen og Loennecken konstant kultiverte bakteriekulturer og kikket gjennom mikroskopene for å studere preparater.

Ordahl omtaler også et apotek ved siden av laboratoriet og legens kontor. Her var det på den ene veggen hyller med medisiner og instrumenter, og bak et forheng i et hjørne på motsatt side var det soveplass for koppsetteren –  legens assistent, og den rollen Ordahl selv hadde. Dette rommet er ikke bevart i dag, og ble mest sannsynlig endret da mesteparten av fløyen ble tatt i bruk for tuberkulosepasienter en gang etter 1900.

Reidar Melsom sluttet i 1957, og ble den siste legen på Pleiestiftelsen. Hans datter Aase Maurseth, som vokste opp her, har fortalt at de to rommene som i dag i hovedsak utgjør Armauer Hansens minnerom ikke har forandret seg så mye siden hennes far jobbet her, med unntak av to utstillingsmontre med papirer og gjenstander som står på biblioteket/kontoret.

Laboratoriet slik det ser ut i dag.
Beskrivelse av Pleiestiftelsens virksomhet i årene 1896-1900.
Fra «Tabeller over de spedalske i Norge».
All Rights Reserved