Interiøret i St. Jørgen kirke

Innvendig har kirken synlige, umalte tømmervegger, mens himlingen er panelt og malt hvitt. Under restaureringen av kirken på 1930-tallet ble kirkerommet tilbakeført til slik man mente det hadde vært på slutten av 1700-tallet.

Koret er nesten like bredt som kirken, men inngangen til koret er smalere med buet avslutning. I koret står alteret og altertavlen fra 1733. Motivet er tilpasset hospitalet, og viser fortellingen fra Lukasevangeliet om Jesus og de ti spedalske. Prekestolen er plassert på langveggen mot Kong Oscars gate. Orgelet som er plassert på galleriet over inngangen er fra 1870, men gjennomgikk en større ombygging i 1937. Det første orgelet fikk kirken i 1835. Det er bevart flere gamle gjenstander fra kirken, som altertavlen og prekestolen, men også altersølv, messehagler og noen malerier. 

Rundt 1790 fikk kirken lukkede benker, med de flotte profilerte brystningene og bølgeformede toppstykkene som man kan se i dag. De påmalte numrene hadde en funksjon – som i så mange andre kirker hadde man faste plasser. Systemet med at hver familie eller husstand betalte for sin faste plass var en utbredt skikk. Fra tiden da St. Jørgen også var sognekirke for Årstad sogn finnes det bevart bøker som viser «stoleleie», der man kan se hvor mye det ble betalt i leie og hvem som brukte de enkelte benkene i kirken.

I 1789 ble det bygget galleri både under tårnet og i sideskipet. Også her var der faste plasser. Lemmene på Danckert Krohns stiftelse hadde rett på faste stoler på galleriet i sideskipet. Dette galleriet ble revet under istandsetteringen av kirken i 1936-37.

St. Jørgen kirke 1936, rett før restaureringen da blant annet pipene og ovnene ble fjernet. Både benker, prekestol og altertavle var malt i gule toner.
Foto: Domenico Erdmann. Riksantikvaren.
Kirken i 1936, med et relativt nytt orgelgalleri med synlige piper.
Foto: Domenico Erdmann. Riksantikvaren.
Galleriet i sideskipet ble fjernet på midten av 1930-tallet. Legg merke til at lysekronene og lampettene var snudd opp ned og montert med elektrisk belysning.
Foto: O. Espevoll. Riksantikvaren. 1930.
Her ses også benkene oppe på galleriet. Tegning fra 1936, sannsynligvis utført av Egill Reimers, etter oppmålingstegning av Lindstrøm og Tvedt i 1921.
Arkivet etter Bergen arkitektforening, ArkiVest. Utsnitt.

All Rights Reserved