Her kommer en serie intervjuer som vedrører leprahistorien verden over.

All Rights Reserved