Jens Andreas Holmboe (1827-1876)

Holmboe var lege ved alle de tre leprahospitalene i Bergen fra 1858 til 1863.

Jens A. Holmboe var født i Bergen, tok medisinsk eksamen 1853, og var deretter distriktslege i Hardanger i 5 år. 

I 1858 ble han ansatt som lege ved alle de tre leprahospitalene i Bergen. Han var underlege ved Lungegårdshospitalet, noe som inkluderte tilsyn med St. Jørgens Hospital, samtidig som han var lege ved Pleiestiftelsen. 

Holmboe opplevde det som en utfordring å være lege på Pleiestiftelsen og han uttalte at noe av utfordringen var at det primært var ment som en pleieinstitusjon og ikke et sykehus. Institusjonen ble administrert av en forstander, og som lege var Holmboe uenig i mange avgjørelser rundt driften som ble tatt av «ulægkyndige Folk». Han beskriver hvordan legen ikke hadde myndighet til å bestemme særlig mer enn fordelingen av pasientene på rommene sammen med forvalteren. Legevirksomheten begrenset seg til å behandle vanlige sykdommer – “de Sygdomme som kan ramme de Spedalske som enhver anden». Han konkluderte med at han var en «Huslæge ved Stiftelsen og intet annet.” Først lenge etter Holmboes tid, i 1895, ble det en endring slik at legen også ble ansvarlig for driften.

Fra 1863 ble Holmboe overlege ved Bergen kommunale sykehus, en stilling han hadde til sin død i 1876.

All Rights Reserved