Koppesett for årelating

På et av de små rommene på St. Jørgens Hospital står det et koppesett, et treskrin med glasskopper og et såkalt skarifikasjonsapparat. Dette ble brukt til å lage små snitt i huden, og deretter ble koppene satt over sårene for å suge ut blod. Vi vet ikke så mye om opprinnelsen til denne gjenstanden – kanskje har dette skrinet i sin tid blitt brukt på St. Jørgen, eller kanskje har det opprinnelig befunnet seg et annet sted og blitt hentet hit som en del av en miljøutstilling da Lepramuseet åpnet i 1970. 

Sikkert er det at koppsetting ble utført både på St. Jørgens Hospital og på de to nyere leprahospitalene i Bergen, men i stadig mindre grad utover i andre halvdel av 1800-tallet. I de kildene som forteller om dette fra St. Jørgen og Pleiestiftelsen går det igjen at dette som oftest  var noe de syke selv ønsket, og ikke noe legene anbefalte. De hadde vokst opp med troen på effekten av å kvitte seg med overflødig blod, og hevdet at de følte seg bedre etter en slik behandling. 

Stadsfysikus Ole Bornemann Heiberg skriver om dette fra St. Jørgens Hospital i 1843: “Blodudtømmelserne ere forresten meget anvendte hos de Syge og er det Middel de helst vil benytte, da Lindringen herefter mod deres forskjellige Smerter saa snart bemærkes af dem selv”.

Les mer om årelating her.

Foto: Bymuseet i Bergen.

All Rights Reserved