Leprakongressen i Bergen i 1909

Den andre internasjonale leprakongressen ble avholdt i Bergen i 1909. I dagene mellom 16. og 19. august møttes nærmere 180 deltakere fra 30 land og fire verdensdeler, blant dem en rekke av datidens store medisinske navn. Ikke overraskende var Armauer Hansen president og H. P. Lie generalsekretær. Kongressen ble holdt under beskyttelse av Kong Haakon VII, som selv var til stede.

Forslaget om å holde kongressen i Bergen skal ha blitt tatt opp allerede på den første internasjonale leprakongressen i Berlin 12 år tidligere. Flere år før kongressen ble det sendt ut en rekke forespørsler fra Bergen om hvorvidt tanken på en internasjonal kongress i Bergen ville få tilslutning. Svarene ga uttrykk for en «uforbeholden hyldest til de norske lepraforskere».

Kongressens forhandlinger ble trykt i tre bind. De viser at Armauer Hansens oppfatning om at lepra var en smittsom sykdom hadde fått gjennomslag over hele verden. Bindene er digitalisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet:
Første bind
Andre bind
Tredje bind

Deltakerne på kongressen. Hansen som var president sittende midt på første rad med en lys hatt i fanget, og generalsekretær H. P. Lie med flosshatt til høyre.
Foto og navneliste over alle deltakerne fra en av byens aviser, som skriver at leprakongressen i Bergen er den største kongress som noengang har vært samlet i Norden.
Foto: Bymuseet i Bergen.

Det finnes ikke mange foto fra selve kongressen. Dette fra åpningsseremonien er ikke av veldig høy kvalitet, men man kan se at det er Hansen som sitter i midten med hodet under kransen som henger på talerstolen.
Foto: Herman Werner. Univsersitetsbiblioteket i Bergen.
Hansen var blitt en eldre mann i 1909. I et brev til vennen Hermann Gade som han pleide å besøke skriver han: «Kære kollega. For at spare mine kræfter til Leprakonferansen tænker jeg på at skulke fra lægemødet i Bergen og tillader mig i den anledning at spørre, om du skulde kunne og ville huse mig i de dager. Venskabeligst, G. A. Hansen».
Bergen byarkiv.
All Rights Reserved