Arkitektene Lindstrøm og Tvedts beskrivelse av bygningene på St. Jørgen fra 1921

I 1921 gjennomførte arkitektene Johan Lindstrøm (1893-1958) og Nils Tvedt en oppmåling av St. Jørgens Hospital. De laget en rekke tegninger av de fleste av bygningene i anlegget, og skrev en kort beskrivelse av anlegget som ledsaget tegningene. 

Kort om beskrivelsen
Beskrivelsen gir et kort riss av bygningenes historie, og hvilke endringer som er gjort i etterkant. De gjør også en vurdering av enkelte av endringene, og da kommer datidens ideal for antikvariske bygninger tydelig til uttrykk. Det som ansees som endringer og nyere tilføyelser blir gitt liten verdi, og arkitektene ønsker seg tilbake til det de mente var det opprinnelige. De to vedovnene som var satt inn i kirken på 1800-tallet ble beskrevet som “uhyrlige”, mens orgelgalleriet fra 1880- eller 90-årene var “nyt og skjæmmende”. Overmalingen av skipet og koret fra 1880-årene hadde blitt utført med “intetsigende nuancer i brunt og gult”, skriver de.

Både ovner, piper og overmaling ble fjernet i forbindelse med en restaurering av St. Jørgen i 1936-37, ledet av arkitekt Egill Reimers og professor Haakon Shetelig. De samme tankene om antikvariske bygninger var fremdeles gjeldende, og utbedringer og forbedringer gjort i løpet av 1800-tallet ble stort sett fjernet.  

Forøvrig beskriver Lindstrøm og Tvedt anlegget som en idyll med likevektig ro og vennlighet, i sterk kontrast til den nye bebyggelsen i området rundt, særlig i Kong Oscars gate, der tidligere “god sund arkitektur” i stor grad var forsvunnet. Av beskrivelsen får vi også vite at det midt på gårdsplassen den gang sto gamle syrintrær, og at anlegget fremdeles var omgitt av to gamle hager. 

All Rights Reserved