Maleri av hospitalsprest Robbert Pfeiff

På den ene veggen i koret, til venstre for alteret, henger portrettet av hospitalsprest Robbert Pfeiff (1642-1725) – med pipekrage, krøllete hår og en bibel i hånden. Med en anelse strengt, men samtidig mildt blikk, føles det nesten som han ser direkte på deg fra over 300 år tilbake i tid.

På den andre siden av vinduet i koret henger portrettet av hans hustru Anna Margreta Møller. Begge oljemaleriene er datert til 1690. Da var Pfeiff 48 år og hadde allerede vært prest i St. Jørgen i 17 år. Men han kom faktisk til å virke her tre ganger så lenge, helt til han døde i en alder av 83 år i 1725.

Robert Pfeiff utøvde altså sin prestegjerning her i over 50 år, men hvor lenge har portrettet hans hengt her? Kirken ble lagt i aske i den store bybrannen i 1702 – hang disse portrettene her da og ble reddet ut av kirken i tide, eller kom de hit først senere? Det får vi nok aldri vite, men vi kan undre oss over hvordan det henger sammen..

Pfeiff fikk faktisk ha sitt virke i to ulike kirker ved St. Jørgen. Da han ble prest her i 1673 var det i en relativt ny kirke, reist etter brannen i 1640. Etter brannen i 1702 måtte han og menigheten på hospitalet klare seg uten kirke til 1707, før han fikk være prest i den nåværende og den gang helt nye kirken i siste tredjedel av sitt yrkesliv.

I en periode hang maleriene av Robert Pfeiff og hans hustru på hver side av alteret.
Foto: O. Espevoll. 1930. Riksantikvaren.

All Rights Reserved