Matboden

Langs muren mot Kong Oscars gate ligger et lite hus som opprinnelig var matbod, kanskje bygget en gang på slutten av 1700- eller tidlig på 1800-tallet. På slutten av 1800-tallet ble denne bygningen brukt til lager og spinnestue.

I dag blir bygget ofte kalt for «speiderhuset». Dette er fordi bygningen ble lånt ut til en speiderforening i andre halvdel av 1900-tallet.

Matboden. Foto: Gustav Brosing. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Matboden mot Kong Oscars gate.
Foto: Gustav Brosing. Universitetsbiblioteket i Bergen.
I 1897 er det satt inn pipe og den ene halvdelen av bygningen er oppgitt å være spinnestue.
Bergen byarkiv.
All Rights Reserved