«Medicinsk Revue»

“Medicinsk Revue” var et norsk medisinsk tidsskrift med base i forskningsmiljøet ved Bergens Museum. Tidsskriftet ble etablert i 1884 av bergenslegene Eduard Bøckmann, Gerhard Armauer Hansen, Joachim Wiesener og Klaus Hanssen.

“Medicinsk Revue” kom med månedlige hefter og fikk en stor nasjonal utbredelse. Tidsskriftet inneholdt en del originale arbeider fra norske forskere, men baserte seg for en stor grad på gjengivelse av utenlandske forskningssammendrag. Her spilte den vitenskapelige boksamlingen til Lungegårdshospitalet en viktig rolle. «Medicinsk Revue»

I 1939 gikk “Medicinsk Revue” inn i tidsskriftet “Nordisk Medicin”, sammen med “Norsk Magazin for Lægevidenskaben” (etablert i 1840). I tillegg hadde man “Tidsskrift for den Norske Lægeforening”. Omkring 1900 fantes det altså tre større medisinske tidsskrifter i Norge, som hadde hver sine hovedformål. Mens “Norsk Magazin for Lægevidenskaben” var forbeholdt de «strengt videnskabelige emner», konsentrerte “Tidsskrift for den Norske Lægeforening” seg mer om praktisk medisin.

Også før “Medicinsk Revue” hadde lepralegene i Bergen både delt egne erfaringer og meninger i norske medisinske tidsskrifter, blant annet “Eyr” som ble utgitt i perioden 1826-1837, og “Ugeskrift for Medicin og Pharmacie” som utkom i årene (1842-45).

«Medicinsk Revue» fra 1904 inneholder blant mange andre artikler, oversettelser og bokanmeldelser artiklene «Fiskespiser som spedalskhedens aarsag» av G. Armauer Hansen og «Om faren ved at dykke paa dybt Vand» av H. P. Lie.

All Rights Reserved