Mikroskop fra “Hartnack et cie”

Gerhard Armauer Hansen brukte et mikroskop av denne typen da han oppdaget leprabakterien. Han nevner i sin publikasjon fra 1874 at han har brukt en Hartnack-linse Nr 11 til å undersøke de vevsprøver hvor han observerte de «stavformige legemer» som viste seg til å være mycobacterium leprae.

I sin publikasjon fra 1880 nevner han også at han har brukt en Hartnack-linse Nr. 9 til å undersøke det destillerte vann som han brukte til å undersøke vevsprøvene fra Johannes Gill den 28.2.1873. Det er grunn til å anta at Hansen også har foretatt de øvrige undersøkelsene med samme mikroskop.

Mikroskopets stativ er gravert med innskriften E. Hartnack et Cie. Place Dauphine 21. Paris. Firmaet produserte under dette navnet og på denne adressen fra 1870 til 1872, derfor kan mikroskopet mest sannsynlig dateres til dette tidsrommet.

Mikroskopene av Hartnack var kjent for god kvalitet. Også andre kjente forskere som den franske biologen Louis Pasteur og den tyske legen Robert Koch jobbet med mikroskoper blant annet fra Hartnack. Mikroskopene fikk en utmerkelse ved verdensutstillingen i London i 1862. For sine gode mikroskoper fikk Hartnack i 1868 tildelt et æresdoktorat ved Universitetet i Bonn, hvor Hansen oppholdt seg i 1870. Det er mulig at Hansen kan ha kjøpt mikroskopet under sitt studieopphold der, men det vet vi ikke sikkert.

Hansen som ung mann en gang mellom 1860 og 70.
Foto: Fredrik Klem. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Mikroskopet utstilt på Armauer Hansens minnerom.
Foto: Bymuseet i Bergen.
All Rights Reserved