Minnetavle over Daniel C. Danielssen

Over inngangen inn til det som var Pleiestiftelsen i Kalfarveien 31 henger en stor bronsetavle til minne om Daniel Cornelius Danielssen. Danielssen var den første som begynte med systematisk forskning på lepra i Norge og vant internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid.

Minnetavlen hang opprinnelig på Lungegårdshospitalet, der Danielssen var overlege fra 1849 og fram til sin død i 1894. Den ble  avduket 7. august 1895, vel et år etter Danielssens død.  

Lungegårshospitalet, der vi kan skimte minnetavlen på venstre side av inngangsdøren.

Tavlen var en gave fra leger over hele verden og avdukingen ble foretatt av professor Lassar fra Berlin, samme mann som avduket bysten av Armauer Hansen i Muséhagen i 1901. 

Tavlen ble utført av den tyske billedhuggeren Max Klein. I symbolske figurer forestiller den vitenskapen som bærer en fakkel og jager sykdommens gribber bort, samtidig som den holder en skjermende hånd over de syke.

Foto: Bymuseet i Bergen.

All Rights Reserved