Opprettelsen av Armauer Hansens minnerom i 1962

Fra Melsom sluttet til minnerommet ble åpnet gikk det rundt 5 år. Ifølge Ernst Glück, som la ned en stor innsats i opprettelsen av minnerommet og i bevaring av medisinsk historie generelt, ble det formelle initiativet til et museum eller minnerom for Armauer Hansen tatt fra flere personer tilknyttet Universitetet i Bergen. Da var det allerede fra utenlandsk hold gitt uttrykk for et ønske om å samle de minner og gjenstander som knyttet seg til Hansen og hans arbeide. Dette ble utført med midler fra den norske stat.

I tillegg til det som allerede fantes på laboratoriet og biblioteket, som altså hadde vært brukt av flere ulike leger opp gjennom årene, ble det samlet inn en rekke gjenstander. De fleste av disse befinner seg i de to nevnte montrene på biblioteket/kontoret. Den ene inneholder Hansens viktigste vitenskapelige arbeider, utmerkelser og personlige gjenstander. I den andre monteren finnes dokumenter og korrespondanse i tilknytning til den andre internasjonale leprakongressen som ble holdt i Bergen i 1909.

Hansen ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1892 og ble kommandør av 1. klasse 1909.
Publikasjonen der Hansen første gang beskriver identifikasjonen av leprabakterien.
All Rights Reserved