Overlege Danielssens kjøttkur

I Lungegårdshospitalets treårsberetning for årene 1865-67 skriver overlege Danielssen om det han kaller for “en slags Kiødkur”. Den ser ut til å være egenutviklet, for han ikke refererer til andre som har brukt kuren. Han lot tre syke gå gjennom kjøttkuren, som han forsøkte mot den knutete formann for lepra.

Det går frem av beskrivelsen at kjøttkuren var en diett bestående av melk, brød, kjøttsuppe og rødvin. Antagelig var dette en av de mest behagelige og minst farlige kurene pasientene ble utsatt for. Om morgenen fikk pasientene en pel melk, noe som er litt under 2,5 dl, sammen med småbrød for en og en halv skilling, men uten smør. Til middag fikk de 3 peler kjøttsuppe med løk og uten gryn, kokt på 24 lod kjøtt, noe som tilsvarer 384 gram kjøtt. Annenhver dag skulle kjøttet brunes svakt i litt smør. Om kvelden fikk de en halv pel rødvin blandet med like mye vann og småbrød uten smør. Etter halvannen måned ble vinporsjonen doblet, men fordelt på middag og kveld. Etter nok halvannen måned ble kjøttporsjonen økt til 36 lodd kjøtt (576 g) og etter nye en og en halv måned ble melkeporsjonen doblet. To av de syke fikk også “iodkalium” (kaliumjodid) i kjøttsuppen.

Kuren pågikk i litt over et halvt år, men virket ikke på noen av pasientene. Den ene ble først bedre, men knutene kom tilbake etter noen måneder. De to andre ble aldri bedre, tvert imot. 

Danielssen mente at de dårlige resultatene kunne skyldes at sykdommen var kommet for langt før kuren startet. Han ville derfor gjøre nye forsøk når det dukket opp kandidater som egnet seg bedre, men det ser ikke ut til at han prøvde kuren igjen. Han forteller heller ikke noe om hva slags virkning han mente kuren skulle ha, eller hvorfor han satte sammen akkurat denne menyen. 

I regnskapet for Lungegårdshospitalet for andre halvdel av 1892 er både kjøtt, melk og vin ført opp under konto 4 for «Sygepleien, Medicin og Bøger». Legg også merke til at Tobak står oppført rett under Medicin fra Svaneapoteker i november 1892.
Arkivverket, Bergen.
All Rights Reserved