Plakat om besøk på leprahospitalet

Hva tenker du når du ser denne plakaten? Ser du også for deg legen som går visitt med en liten flokk med nysgjerrige og interesserte tilreisende, og pasientene som føler seg som en kuriositet som blir studert på sine egne rom?

Vi vet egentlig ikke så mye sikkert om opprinnelsen til denne plakaten, men den er mest sannsynlig fra Pleiestiftelsen, enten helt fra slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet.

På denne tiden var lepra lite utbredt ellers i Europa, og også i Norge gikk antallet syke generelt, og antallet som var innlagt på hospital, stadig nedover. Lungegårdshospitalet ble nedlagt i 1895, Reitgjerdet i 1920, og de siste pasientene fra begge sykehusene ble overflyttet til Pleiestiftelsen. Det var fortsatt en del gjenboende på St. Jørgens Hospital, men Pleiestiftelsen var nå det eneste leprasykehuset med noen form for medisinsk virksomhet

Hansen og det norske arbeidet for å bekjempe sykdommen var anerkjent verden over, og mange ønsket nok å komme på besøk for å lære mer. Andre var kanskje bare nysgjerrige på en gammel og myteomspunnet sykdom, og spent på å møte noen som var rammet av den.

For beboerne på Pleiestiftelsen må denne oppmerksomheten ha vært en blandet fornøyelse. Mange vil nok ha følt det som en lettelse at det var besluttet at det i det minste kun var  leger som kunne be om å være med på visitten.

Nicolai Ordahl, som var ansatt på Pleiestiftelsen som ung mann i 1898-99, forteller at det ofte kom leger fra f.eks. Tyskland, England og USA som ville snakke med legene, bli vist rundt og møte pasientene.

All Rights Reserved