Pleiestiftelsens hage – promenader og kjøkkenhage

Pleiestiftelsens eiendom var på omtrent 20 mål, og alt ble planlagt som «Have og Spadsergange for de Syge». Beliggenheten gjør at det er mye vind her, så det ble plantet trær og busker for å gi ly, samt skygge. Det ble også laget blomsterbed.

I årsberetningen fra 1863 kan vi lese at hageanlegget var beplantet overalt og at man hadde anlagt veier alle steder der terrenget tillot det. «Derved har Stiftelsens Omgivelser vundet betydeligt, og afgiver nu ganske tilfredsstillende Promenader for Lemmerne.»

Rundt 1865 er hele hagen opparbeidet med spaserveier og beplantninger.
Foto: Knud Knudsen. Universitetsbibliteket i Bergen. Utsnitt.

Jorden ble ikke ansett som særlig fruktbar, men det ble likevel anlagt en kjøkkenhage. I 1864 fortelles det at man hadde høstet inn 3 tønner løk, 2 ½ tønne kålrabi, 5 tønner gulrøtter og 1 tønne neper – «hvilket Alt er forbrugt i Stiftelsens Husholdning». Året etter beskrives det at hageanlegget ble tatt vare på med stadig mer «Interesse og Omhu af Lemmerne», men at det likevel ikke kunne bli noe større utbytte av kjøkkenhagen.

På dette fotografiet fra 1930-tallet ses bakhagen der kjøkkenhagen var.
Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S. Universitetsbiblioteket i Bergen. Utsnitt.

Opprinnelig gikk tomten ned til Store Lungegårdsvann. Der var det et naust, og i perioder disponerte beboerne båt. Mange av dem var fra kyststrøk og satte helt sikkert stor pris på dette. På tomten ble det etter hvert også opprettet et gartneri, der det ble drevet fram blomster som ble solgt på Torget. I mange år sto pasientene for dette salget, før gartneriet ble nedlagt på 1930-tallet.

Opprinnelig gikk hagen og spasergangene helt ned til vannet.
Foto: Knud Knudsen. Universitetsbiblioteket i Bergen. Utsnitt.

Ved omlegging av jernbanen langs østsiden av vannet mistet man mye av arealet, og i dag er det bare en liten del igjen av den opprinnelige hagen. Her kan man beundre de store nydelige trærne som står igjen, men ellers bare forestille seg hvordan det store hageanlegget opprinnelig så ut.

På utsnitt av flyfoto fra 1955 kan man se hvor mye trær og busker har vokst.
Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Utsnitt.
Ifølge oversikt over stiftelsens gjenstander var det 29 benker i hagen i 1873.
Fra inventarfortegnelse 1873. Arkivverket, Bergen.

All Rights Reserved