Pleiestiftelsens skole

Det fantes egne skoler både på Pleiestiftelsen og Lungegårdshospitalet for barna som var innlagt. Pleiestiftelsen åpnet høsten 1857, og skolen var i drift fra 1. januar 1858. Det er ikke så mye vi vet om skolen, men litt er det mulig å lese ut fra den bevarte skoleprotokollen. 

De dagene det var undervisning var det fire skoletimer. Jentene fikk ble undervist to timer om formiddagen, mens guttene hadde to timer om ettermiddagen. I tillegg fikk jentene undervisning i de “sædvanlige qvindelige haandgjerning”. Ifølge protokollen har det vært undervist i blant annet renlesning, forstandsøvelse, bibelhistorie, katekismus, forklaring, norsk grammatikk og regning. Det kan se ut til at barna har fått litt ulik undervisning, antagelig på bakgrunn av alder og tidligere kunnskap. Enkelte år er det for eksempel få som har hatt regning eller bibelhistorie. 

Det første året var det 13 jenter og 12 gutter på skolen, alle fra ulike steder på Vestlandet. Jentene var mellom 10 og 15 år, mens guttene var fra 8 til 19 år. Blant jentene var det tre fra Selje, to fra Leganger og to fra Luster, og ellers fra Gloppen, Fjelberg, Finnås og Askevoll. Flere av guttene var fra de samme stedene. I tillegg var det en jente fra Bergen. 

En anmerkning i protokollen fra 1862 signert J. Spjeldnæs gir oss navnet på skolens lærer på det tidspunktet. Mer om ham vet vi imidlertid ikke. Kanskje var det den samme 28 år gamle Johannes Spjeldnæs fra Lindås, som i folketellingen tre år senere studerte i Kristiania?

Skoleprotokoll fra Pleiestiftelsen i Bergen.
Bergen byarkiv.
Foto: Ingfrid Bækken.
I merknaden til venstre i boken står noen merknader som forteller litt om når skolen startet opp og hvordan den var organisert.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.

Skoleprotokollen forteller hvilke fag det ble undervist i på skolen, og hvilke karakterer elevene fikk.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
All Rights Reserved