Fotografi av Armauer Hansen fra 1909

Dette fotografiet av den aldrende Armauer Hansen som kikker i mikroskopet er et av de aller mest kjente bildene av ham. Det ble blant annet brukt som modell for frimerker og minnemynter i anledning 100-årsmarkeringen for oppdagelsen av leprabakterien i 1973.

Man kan lett se for seg at dette fotografiet var godt planlagt, tatt for å vise den berømte vitenskapsmannen ved mikroskopet sitt, kanskje i anledning av den andre internasjonale leprakongressen i Bergen, som var samme år som bildet er datert. Men sannheten er en annen. Bildet ble tatt ved en tilfeldighet, ved et helt annet mikroskop enn hans eget, og uten at Hansen selv var klar over det. Fotografiet ble tatt på laboratoriet på kysthospitalet i Hagavik på Os utenfor Bergen, der Hansen jevnlig besøkte sin venn og legekollega Herman Gade (1870-1953). 

På baksiden av fotografiet er sted og dato påført.
Foto: Bymuseet i Bergen.

Gade var tuberkuloselege og ble ansatt på Hagavik i 1898. I 1902 flyttet han også dit sammen med familien. Gades datter Anna Greve fortalte senere om hvordan Hansen ofte kom på besøk til dem flere uker av gangen. Ofte satt han i en skinnstol i biblioteket i legeboligen og leste, men han tok også små turer utendørs og til tuberkulosehospitalet. Gjennom et notat fra 1961 kan vi la Anne Greve selv fortelle hvordan det gikk til at Hansen ble foreviget ved hennes fars mikroskop over 50 år tidligere:

Jeg husker godt da dette billed blev tatt.
Min far hadde ved siden av sitt kontor på
hospitalet er lite laboratorium. (Alle undersøkelser
blev den gang utført av ham selv).
Far og jeg var på kontoret da Dr. Armauer Hansen kom
inn. Han tok sig gjerne slike småturer når
han bodde hos oss. Døren til laboratoriet
stod åpen, og Armauer Hansen la merke til
at mikroskopet stod fremme med et objekt
under linsen. «Hvad har De der kollega?» spurte
han. –«Ja, det burde De se på», sa far. «Det vil
interessere Dem.» Far gjorde tegn til mig
og mens Armauer Hansen satte sig ned og ga
sig til å innstille tok far sitt fotografiapparat
frem. Det var et nokså stort apparat som
måtte settes opp på fot. Og far tok sit billed
uten at Armauer Hansen hadde aning om
det, intenst opptatt som han var av det han
fant.
Min far var altid meget stolt av dette fotografi.
Dette fotografiet ble blant annet brukt ved utforming av frimerker og minnemynt i anledning
100-årsjubileet for oppdagelsen av leprabakterien i 1973.
All Rights Reserved