Reidar Schøyen Melsom (1899-1976)

Melsom var den siste Overlegen for den spedalske Sygdom, fram til han tok initiativ til at stillingen kunne legges ned i 1957. Han var lege på Pleiestiftelsen fra 1933 til 1957, der han også bodde sammen med familien.

Foto: Knud Knudsen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Melsom ble født i Stokke i Vestfold og tok medisinsk eksamen i 1926.Han samlet mye erfaring fra privat praksis, som lege ved en hvalfangstekspedisjon til Sørishavet, og som kandidat ved Rikshospitalets medisinske avdeling og hudsykeavdeling før han kom til Bergen. I 1933 var han blitt godkjent som spesialist i hudsykdommer og veneriske sykdommer og praktiserte som sådan i Bergen fra 1934.

Melsom begynte som assistentlege ved Pleiestiftelsen i 1933, og fra 1935 tok han over som ledende lege på Pleiestiftelsen og som Overlege for den spedalske Sygdom. Sammen med familien bodde han på Pleiestiftelsen fra 1935-1957. Han hadde stor omsorg for beboerne på Pleiestiftelsen og sørget for at de som valgte å bli boende der resten av sine liv hadde et godt hjem. 

I 1957 var det bare 5 beboere igjen på Pleiestiftelsen, i tillegg til to som hadde hatt lepra som bodde utenfor sykehuset. Melsom tok til orde for at det ikke lenger var behov for en egen overlegestilling. Både stillingen som lege ved Pleiestiftelsen og som Overlege for den spedalske Sygdom ble derfor nedlagt: Melsom ble dermed den siste som hadde disse stillingene. Ansvaret for de gjenværende pasientene ble gitt til overlegen ved hudavdelingen på Haukeland sykehus.

Reidar Melsom flyttet til Lillestrøm og ble distriktslege der.

66 år etter at hun flyttet fra Pleiestiftelsen er Melsoms datter Aase Maurseth tilbake på Pleiestiftelsen og minnes mye fra sin barndom her, om sin fars virke og om de siste pasientene som levde i det store huset.

All Rights Reserved