Salvekrukke fra Svaneapoteket 

Denne salven ble skrevet ut til St. Jørgens Hospital 1. april 1872. 

Når vi i dag snakker om behandling av sykdommer, tenker vi som regel på behandling som gjør den syke frisk, men slik har det ikke alltid vært. De som bodde på St. Jørgen som brukte denne salven i 1870-årene ble ikke friske, men det var nok heller ikke noe de tenkte så mye på. 

Den daglige behandlingen tok sikte på å dempe symptomene, og å lindre eller gi hjelp ved andre vanlige plager og lidelser man hadde.Det var først med de tidlige antibiotikapreparatene fra midten av 1900-tallet at man fikk en effektiv kur mot lepra.  

Bruk av salve er en behandling som ble brukt langt tilbake. Da den danske vitenskapsmannen Fabricius beskrev sitt besøk på St. Jørgens Hospital i 1778 fortalte han om bruk av salve til å stille kløe: «Deres Underholdning i Hospitalet er ogsaa kun maadelig, de har, foruden fri Underholdning, Lys og Varme, 4 Skilling dansk om Dagen til deres eget fri Brug, men hvoraf de maa anvende noget lidet til Plaster og Salve, for at lindre den ulidelige Kløe».

All Rights Reserved