Skoleprotokoller fra Pleiestiftelsen og Lungegårdshospitalet

Det var flere innlagte barn og ungdommer både på Pleiestiftelsen og Lungegårdshospitalet, og begge steder ble det drevet egen skole for barna. Det er bevart en skoleprotokoll for Lungegårdshospitalet for årene 1862-1872 og en for Pleiestiftelsen fra 1858. Det betyr at skoleprotokoller bare er bevart for et svært kort tidsrom. 

Skolene ble drevet på vanlig vis, og skoleprotokollene er ført som protokollene på enhver annen skole. Det er såkalte dagbøker, eller klasseprotokoller, som vanligvis dokumenterer fravær og karakterer. Den gang ble dette dokumentert i samme protokoll, og det ble også ofte gitt karakter på elevens evner, og på flid og orden. 

Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan det var å være barn og ungdom på leprahospitalene. Skoleprotokollene gir et lite innblikk i deler av barnas hverdag. Vi ser hvor mange det var som fikk undervisning, samt navn og alder på de som gikk i samme klasse. Av merknadene kan vi også se når de var syke, når de ble konfirmert, og om de var borte av andre årsaker. En gang får vi til og med vite at noen av guttene hadde fått husarrest.

Pleiestiftelsens skoleprotokoll er en ganske slitt og godt brukt protokoll.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
I skoleprotokollen finner vi blant annet navn på foreldre og barn, samt hvor gamle barna var og når de hadde begynt på skolen.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
Lungegårdshospitalets skoleprotokoll.
Bergen byarkiv.
Merknader om barn som har vært syke hele måneden på Lungegårdshospitalets skole.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
Et barn på Lungegårdshospitalet hadde forlatt hospitalet og reist hjem til sine foreldre. Hvorvidt barnet ble regnet som helbredet gir ikke skoleprotokollen opplysninger om.
Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.
All Rights Reserved