Smittemåter og sykdomsforløp

Smitte skjer hovedsakelig via dråper fra munn eller nese fra en syk person til luftveiene til andre, men risikoen for smitte er lav. Som regel oppstår smitten ved først ved tett og langvarig kontakt med personer som har ubehandlet lepra. Selv da vil bare en liten andel av de som blir smittet bli syke. 

For at sykdommen skal kunne utvikle seg må flere betingelser enn bakterien være til stede. Dårlig ernæring, og da spesielt proteinmangel, spiller i mange tilfeller en viktig rolle. Det samme gjelder genetiske forhold. Det antas at en stor del av befolkningen har en naturlig immunitet og dermed aldri vil kunne utvikle lepra. 

En langsom sykdom
For de som utvikler aktiv sykdom er det store individuelle forskjeller i symptomer og levealder, men sykdomsforløpet er gjerne både langsomt og langvarig. Selv om inkubasjonstiden kan variere mellom 1 og mer enn 20 år, tar det som regel 3-5 år fra man blir smittet til man får de første symptomene. 

I dag kan lepra kureres ved hjelp av en kombinasjon av ulike typer antibiotika, men uten behandling vil sykdommen over tid kunne gi flere skader og funksjonsnedsettelser. Tidligere ville ulike komplikasjoner som fulgte sykdommen kunne medføre betydelig kortere levealder.

Tegning av leprabakterier, datert 1896.
Arkivverket, Bergen.
All Rights Reserved